جاده ای به هزینه ۱۳۷ قربانی و یک صد و پنجاه میلیون دالر

افتتاح و بهره برداری جاده دل آرام _ زرنج به طول ۲۲۲ کیلومتر، که به کمک کشور هند اعمار گردیده است، بدون شک یکی از پروژه های پراهمیتی است که از اهمیت چند جانبه برخوردار است. این جاده مهم نه فقط مناطق مرزی افغانستان را با ایران وصل می کند و شهرهای هرات را به کابل می پیوندد، بلکه بر ناگزیری افغانستان در استفاده از یک راه منحصر به فرد، خاتمه می بخشد.  اکنون که روابط اقتصادی و تجاری ما با کشور هند در حال گسترش است و از آن جایی که مرز زمینی هند با افغانستان با حایل کشور سومی قطع می شود، ما را قادر می سازد کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را از این طریق نیز وارد کنیم، زیرا هند می تواند بدون هیچ مشکل و مانعی کالاهای صادراتی اش را از طریق دریا به ایران و سپس از طریق این جاده به افغانستان بفرستد. 

از سالیان دراز بدین سو ما ناگزیر بودیم برای دسترسی به کالاهای مورد نیاز خود فقط از طریق پاکستان،  دست یابیم در حالی که پاکستان با استفاده از این ناگزیری ما همیشه توانسته است بر ما اعمال فشار نموده و طالب امتیاز گردد.  بنابراین افتتاح این جاده می تواند آغازی بر پایان یک انحصار نیز باشد.  ما مثل گذشته دیگر در برابر یک انتخاب اجباری قرار نداریم.  گفتنی است که پروژه ساخت این سرک در اثر حملات مسلحانه مخالفین به تعویق افتاده بود.  افتتاح این جاده همزمان با تصمیم ناتو مبنی بر جستجوی راه های دیگری از طریق شمال افغانستان برای انتقال مواد مورد نیازش می باشد. زیرا حملات متواتر و سازمان یافته شورشیان بر کاروان هایی که کالاهای مورد ضرورت ناتو را از مسیر پشاور به افغانستان می رساند، در این اواخر شدت بی سابقه ای یافت و حتا مقام های پاکستانی برای چند روز این مسیر را بستند و در ظاهر اعلام کردند که به خاطر درگیری هایی که بین اردوی پاکستان و شورشیان مخالف وجود دارد، تصمیم به بستن این راه ضروری است.  
کشور هند همکاری های زیادی در پروژه های بازسازی و کمک رسانی به افغانستان کرده است؟ مثلا ساختن بنای پارلمان جدید افغانستان و شبکه های برق رسانی و. برای اخلال روند شرکت هند در این پروژه ها بود که سفارت هند در کابل مورد یک حمله مهیب تروریستی قرار گرفت و بیشتر از هفتاد نفر در این حمله نیز قربانی شدند و عده ای بیشتری مجروح گردیدند. هم مقام های دولتی افغانستان و هم نهادهای امنیتی کشور هند سرویس استخباراتی پاکستان را در این قضیه متهم نمودند،  زیرا غیر از این هیچ قرینه ودلیلی علیه هیچ کس دیگر وجود نداشت.  پاکستان و به ویژه  سرویس امنیتی آن یا «آی اس آی» از داشتن هر نوع رابطه میان هند و افغانستان همیشه خشمگین و ناراض بوده اند و بی هیچ ملاحظه ای علیه آن عمل کرده اند.  با اعمار شاهراه زرنج ـ دلارام نه فقط فرصت های شغلی زیادی به وجود می آید، بلکه عواید اقتصادی بیشتری نیز نصیب ما می گردد. از طرفی نیز کشور ایران که خود در قضیه ذی نفع است، در تامین امنیت در نواحی مرزی علاقه و سهم بیشتر خواهد گرفت. ولی مهم ترین مساله در این رابطه این است که با داشتن این شاهراه، امکان باج گیری پاکستان به شدت تقلیل می یابد.

دکمه بازگشت به بالا