۱۱ مرکز صحی خصوصی در مرکز دایکندی مسدود شد

۸صبح، بامیان: مسوولان صحت عامه طالبان برای ولایت دایکندی می‌گویند که کمیته نظارت از مراکز صحی خصوصی و دواخانه‌ها، ۱۱ مرکز صحی را به دلیل نداشتن جواز فعالیت و عدم تکمیل برخی معیارهای صحی در نیلی، مرکز این ولایت، مسدود کرده است.

قاسم انقیاد، رییس صحت عامه طالبان برای دایکندی، گفت است کمیته نظارت از مراکز صحی خصوصی  و دواخانه‌ها کارش را حدود دو ماه قبل آغاز کرده بود که در پی آن ۱۱ مرکز صحی خصوصی به دلیل نداشتن جواز فعالیت بسته و از نزد ۴۳ باب دواخانه و کلینیک صحی ۳۰۰ کیلوگرام دوای تاریخ‌گذشته و غیرمجاز جمع‌آوری و حریق شده است.

به گفته‌ انقیاد، قیمت ادویه‌ تاریخ‌گذشته و غیرمجاز ۱۷۴ هزار افغانی تخمین شده است.

رییس صحت عامه طالبان برای دایکندی گفته است که این دومین‌بار است که از مراکز صحی خصوصی در زمان حکومت سرپرست طالبان نظارت صورت می‏گیرد.

در همین حال، قربان‌علی‌ الهام، مدیر عمومی نظارت از تطبیق قوانین صحی ریاست صحت عامه دایکندی، گفته است که مراکز صحی مسدود شده شامل پنج باب دواخانه، چهار باب کلینیک دندان و دو باب مرکز لابراتوار می‌شود. او افزوده است که روند نظارت از مراکز صحی خصوصی در بعضی ولسوالی‌های دایکندی آغاز شده و در تمام ولسوالی‌ها تطبیق خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا