گله مندی های سرمنشی ناتو

یاپ دی هوپ شیفر، دبیر کل ناتو،  با انتقاد از رهبران اروپا که به قول او نمی خواهند چیزی بیشتر برای افغانستان انجام دهند، به آنان هشدار داد که اعتبار رهبری شان را تضعیف نموده، توازن در بین بزرگترین اتحادیه نظامی جهان را بر هم می زنند.  وی که در نشست امنیت جهانی در مونشن آلمان سخن می گفت، یادآور شد که «من جدا از این نگرانم که ایالات متحده امریکا تعهدات عظیمی را بر دوش گیرد و سایر متحدان از انجام تعهدات بیشتر خودداری نمایند».

بدون شک نگرانی های آقای شیفر از عدم تمایل کشورهای اروپایی در افزایش نیروهای شان در افغانستان و افزایش یک جانبه نیرو توسط امریکاست که به تعبیر وی توازن میان اعضای پیمان ناتو را مختل می سازد.  اظهارات سرمنشی ناتو به صورت آشکار،  اختلاف میان اعضای ناتو را افشا کرده و می گوید «افزایش ندادن نیروها در افغانستان، شاید تقاضاها برای شنیدن صدای اروپا را، اندکی میان تهی تر از آن چه هست نشان دهد».  به نظر می رسد که جنگ فرسایشی علیه تروریزم، بسیاری از کشورهایی را که پس از حادثه شوم یازدهم سپتامبر،  با عجله تمام به دنباله روی از امریکا پرداختند، خسته کرده است. این درحالی است که حتا تااکنون که چیزی بیشتر از هفت سال از آن زمان می گذرد، استراتژی روشن و موثر مورد توافق میان کشورهای حاضر در افغانستان وجود ندارد و غیر از ضرورت افزایش نیرو هیچ مساله ی تازه ای مورد توجه قرار نگرفته است.  آشکار است که سازمان ناتو،  از آن وحدت درونی ای که در زمان جنگ سرد داشت در ماموریت اش به افغانستان به عنوان اولین ماموریت برون مرزی، برخوردار نیست و همین خود یکی از عمده ترین عوامل عدم موفقیت اش در افغانستان می باشد. هم زمان با اظهارات آقای شیفر، معاون رییس جمهوری امریکا آقای جو بایدن طی یک سخنرانی در نشست بین المللی امنیت،  وعده داد که امریکای به رهبری باراک اوباما کار بیشتری برای جهان انجام خواهد داد، اما در عوض خواهان مشارکت هرچه بیشتر هم پیمانان خویش نیز هست. وی با اشاره به این که تهدیدهایی که ما با آن مواجه ایم، مرز نمی شناسد و هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی با آن تهدیدها مقابله کند، اظهار امیدواری کرد که امریکا به کمک متحدین خود بتواند منافع و ارزش های امنیتی و اقتصادی جمعی خویش را حفظ کند.  وی در رابطه با افغانستان اظهار داشت که ایالات متحده امریکا در نظر دارد که در چارچوب یک استراتژی فراگیر، اهداف روشن و دست یافتنی را در افغانستان مشخص کند و برای تحقق آن استراتژی هم واشنگتن و هم متحدان اش باید مسوولیت هایی داشته باشند. آقای جو بایدن در قسمت دیگری از سخنان اش گفت که وی به نمایندگی از اداره ی جدیدی به اروپا آمده است.  اداره ای که مصمم است لحن و شیوه تازه ای را نه تنها در واشنگتن بلکه در رابطه با جهان ایجاد کند. در واقع می توان گفت که اظهارات آقای جو بایدن قبل از همه نوعی اطمینان بخشی به سایر متحدین باشد و کوششی برای تشویق بیشتر آنان برای بر عهده گرفتن سهم بیشتر در مبارزه علیه تروریزم. وی یک بار دیگر یادآور شد و که هیچ استراتژی برای افغانستان بدون در نظرداشت پاکستان موفق نخواهد شد افزود که ما همه باید همکاری خود را با دولت و مردم پاکستان تقویت نماییم و… .

دکمه بازگشت به بالا