گروه حقیقت یاب شورای امنیت در افغانستان

یک گروه پانزده نفری از نمایندگان اعضای دایم شورای امنیت امروز وارد کابل می شود، تا اوضاع افغانستان را بررسی کند.

در ترکیب این گروه که از سوی سفیر دایم ایتالیا در سازمان ملل متحد و شورای امنیت ریاست می شود، زلمی خلیلزاد نماینده دایم امریکا در سازمان ملل متحد نیز شامل است.
 این گروه قرار است ضمن دیدار از کابل به ولایت هرات نیز سفر کند. هدف اصلی سفر این گروه که به گروه حقیقت یاب مسما شده است، بررسی وضعیت اوضاع جاری افغانستان و اطمینان دادن به دولت کابل از این مساله است که سازمان ملل متحد در کنار افغانستان می باشد و دولت این کشور را حمایت می کند.
 کای ایده، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان به آژانس خبری فرانس پریس گفته است: «این گروه پیشرفت های حکومت افغانستان را بررسی می کند… و در ضمن چالش‌های به هم پیوسته‌ای در عرصه امنیتی، حکومتی، نقش قانون، حقوق بشر، اقتصاد، توسعه اجتماعی و مسایل مرتبط به مواد مخدر را نیز مورد بازبینی قرار می دهد».
این گروه در حالی وارد افغانستان می شود که اوضاع امنیتی در بخش های گسترده ای از کشور رو به وخامت گذاشته است و بحران مدیریتی در حکومت باعث گردیده است تا فساد، کشت و قاچاق مواد مخدر هم چنان از چالش های عمده مردم و دولت افغانستان باشد.

 

دکمه بازگشت به بالا