کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از شش سال فعالیت (قسمت اول)

کمیسیون مستقل حقوق بشر بر اساس حکم ماده ۵۸ قانون اساسی به هدف ارتقای حقوق بشر، حمایت از آن و نظارت برآن در افغانستان، در شانزدهم ماه جوزای سال ۱۳۸۱ ایجاد گردید و مطابق به قانون تشکیلات و صلاحیت های خود فعالیت می نماید. کمیسیون در حال حاضر دارای هشت دفتر ساحوی و چهار دفتر ولایتی بوده که بخش های پروگرامی آن شامل حمایت از حقوق اطفال، حقوق زنان و توسعه آن، حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، عدالت انتقالی، بررسی و نظارت بر تخطی ها و تعلیمات حقوق بشر، همچنان بخش های حمایتی چون تحقیق و برنامه ریزی، ترجمه، نشرات، گزارش نویسی، اعمار صلح و نظارت ویژه می باشند.
با گذشت نزدیک به شش سال از ایجاد این کمیسیون، مهم ترین سوالی که امروز اذهان عامه را به خود مشغول داشته و ایجاب توضیحاتی بیشتر و مهمتری را می نماید، دستاورد ها و فعالیت های این کمیسیون می باشد که در جریان شش سال فعالیت اش داشته است.
مجله ی «حقوق بشر» با توجه به اهمیت موضوع و همچنان به مناسبت فرارسیدن دهم دسامبر، روز جهانی اعلامیه حقوق بشر، تصمیم گرفت تا مصاحبه ای را با محترم فرید حمیدی، کمشنر در کمیسیون حقوق بشر در این زمینه داشته و با طرح پرسش های لازم، توضیحاتی جناب ایشان را در این خصوص برای خوانندگان اش داشته باشد.
مجله: می خواهم در مورد مبانی قانونی ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنان ضرورت های ایجاد این کمیسیون توضیح دهید.
حمیدی: من فکر می کنم که مبنای قانونی ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ماده ششم موافقت نامه ی بن است که پروسه جدید صلح و دولت سازی را در افغانستان آغاز کرد و تصریح نمود که در افغانستان باید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای حمایت از حقوق بشر و بهبود آن ایجاد گردد. بر اساس همین ماده موافقت نامه ی بن بود که بعد از ختم لویه جرگه اضطراری یا ایجاد دولت انتقالی افغانستان به اساس فرمان رییس جمهور یا رییس دولت انتقالی افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای مدت دوسال تاسیس شد، تا بر حقوق بشر نظارت نموده و از آن حمایت نماید و همچنان در جهت بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در افغانستان، کار کند.
اما در مورد ضرورت ایجاد این کمیسیون باید گفت که یکی از مسایل بسیار عمده و اساسی امروز، برای تامین رفاه، تامین دموکراسی و حفظ حقوق و آزادی های افراد، به وجود آمدن نهاد ملی حقوق بشر است؛ تا این نهاد بصورت دقیق، سیستماتیک و به صورت منظم برنامه های را در جهت انکشاف حقوق افرادی که در جامعه زندگی می کنند، طرح و تطبیق نماید. به همین منظور بود که قانون سازان افغانستان در لویه جرگه قانون اساسی افغانستان و کسانی که قانون اساسی را تسوید می کردند، به این ضرورت توجه نموده و در ماده ۵۸ قانون اساسی افغانستان به دولت افغانستان مکلفیتی سپرده شد که به صورت دایمی یک نهاد ملی رسمی حقوق بشری را تحت نام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد بکند. این ماده صراحت دارد که دولت مکلف است تا این کمیسیون را ایجاد نماید و به آن وظیفه داد تا از حقوق بشر در افغانستان نظارت نموده و آن را مورد حمایت قرار دهد و در بهبود و انکشاف حقوق بشر در افغانستان تلاش کند. در عین زمان در ماده ۵۸ قانون اساسی افغانستان یک وظیفه ی مهم دیگری نیز به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سپرده شده است که رسیدگی به شکایات از موارد نقض حقوق بشری افراد است…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا