کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از شش سال فعالیت (قسمت هشتم و پایانی)

مردم کمیسیون را به عنوان نهادی می شناسند که می تواند مرجعی خوبی برای حل مشکلات حقوق بشری شان بوده و مورد اطمینان آنان باشد. باید گفت کمیسیون با وصف بعضی از مواردی که قبلا تذکر دادیم با تعداد زیادی از ادارات دولتی و نهاد های مدنی در کشور روابط بسیار خوب داشته و با نوعی همکاری متقابل عمل می نماید.
مجله: در برابر شبهه ها و پندار های نادرستی که از کمیسیون وجود دارد، مثلا گفته می شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مخالف مجازات و اعدام مجرمین است، چه توضیحی را ارایه می دارید؟

حمیدی: در قدم اول باید گفت که این برداشت کاملا نادرست، بی جا و غلط است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول دوره ایجاد خود، به هدف تامین عدالت و حاکمیت قانون مبارزه نموده است. ما می دانیم که عدالت و حاکمیت قانون دو پایه ی بسیار مهم و اساسی برای دست رسی به حقوق بشر است. ما معتقدیم که اگر یک مجرم مجازات نشود و یا از چنگال قانون فرار کند، ما نمی توانیم دیگر از حقوق بشر حرف بزنیم. اصل حقوق بشر این است که نباید هیچ مجرمی از چنگال قانون فرار نماید، همان گونه که هیچ بی گناهی نباید مجازات شود. هر مجرم باید متناسب با جرمی که انجام داده است، مجازات شود و هیچ بیگناهی نیز نباید مجازات گردد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر تمام اصول اسلامی و قانونی تاکید کرده و می گوید که مبارزه برعلیه جرم باید عادلانه باشد. این گونه نباید باشد که افراد زورمند از دایره قانون فرار نموده و حکومت از مجازات آن ها چشم پوشی کند، در حالی که افراد ضعیف مورد مجازات قرار گیرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید تطبیق قانون باید بر تمام افراد جامعه از شخص رییس جمهور گرفته تا یک شهروند عادی این کشور، مساویانه و عادلانه باشد. به هیچ کسی نباید این فرصت داده شود که از دایره قانون و عدالت فرار کند.
کمیسیون در عین حالی که از مجازات مجرمین و از بین بردن سیستم معافیت جزایی تاکید می کند، با شکنجه کاملا مخالف می باشد. باید گفت شکنجه با مجازات یک مجرم فرق دارد. شکنجه از دیدگاه اسلام، قانون اساسی افغانستان و اصول اساسی حقوق بشر، یک پدیده ی مردود بوده و غیر قانونی است، در حالی که مجازات یک اصل کاملا قانونی، شرعی و حقوق بشری است. ما همیشه از دولت خواسته ایم که مجرمین باید به شکل عادلانه مجازات گردند تا درس و عبرتی باشد برای دیگران. ما همواره خواهان نوعی مبارزه ی موثر بر علیه جراییم می باشیم.
بنابر این می توان گفت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نه تنها با مبارزه ی جدی علیه جراییم موافق می باشد، بلکه همیشه تاکید دارد تا هیچ مجرمی از چنگال قانون فرار ننموده و باید توسط سیستم عدلی و قضایی کشور مجازات گردد. مجازات باید عادلانه و عاری از شکنجه و تعذیب باشد، زیرا شکنجه و تعذیب پدیده های غیرقانونی و خلاف شریعت اسلامی است.

دکمه بازگشت به بالا