کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از شش سال فعالیت (قسمت چهارم)

از دستاوردهای دیگر کمیسیون نظارت از حقوق سیاسی افراد در جریان دو انتخابات گذشته بود که شش گزارش نظارت از حقوق سیاسی افراد در جریان انتخایات توسط کمیسیون به نشر رسید.
اصلاح قوانین در افغانستان در اثر کار و تلاش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با همکاری نهادهای مدنی و نهادهای دولتی، از دیگر دستاورد های کمیسیون است که تا کنون انجام شده است.

باید گفت تمام قوانینی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت بهبود و حمایت از حقوق بشر در افغانستان موثر می باشد، در طرح و تصویب آن ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظرات خودش را داشته است و همیشه در جریان مراحل تسوید، تعدیل و تصویب آن ها فعالانه سهم خودش را داشته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جهت بهبود و حمایت از وضعیت حقوق زنان و کودکان به عنوان آسیب پذیرترین افراد در جامعه، کار و تلاش نموده است تا حقوق آنها در قوانین اساسی و عادی کشور در نظر گرفته شده و مراعات گردد. آگاهی دهی از حقوق زنان و کودکان و نیز طرح و ایجاد سیستم یا میکانیزم حمایت از حقوق آنان از چیز های است که کمیسیون در آن مورد با جامعه بین المللی، دولت افغانستان و مردم افغانستان تلاش و کار کرده است.
مانند کار با علمای دینی در جهت بهبود و حمایت از حقوق زنان و کودکان و در مجموع حقوق بشر.
بهبود نسبی وضعیت زندان ها به اساس نظارت های منظم و سیتماتیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ایجاد زمینه های مناسب و فرصت های رعایت موارد قانونی در زندان ها زندان ها از دیگر دستاوردها است. البته باید اقرار کرد که هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود داشته و وضعیت کاملا رضایت بخش نیست، ولی ما می توانیم بگوییم که وضعیت زندان ها نسبت به چند سال قبل خیلی بهتر شده و رضایت بخش است. باید گفت هنوز هم مشکلات خیلی جدی در این زمینه وجود دارد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با دولت و نهاد های ملی و جامعه بین المللی کار نموده و در تلاش بهبود هرچه بیشتر و بهتر وضعیت زندان ها است. آگاهی رسانی و همایت از ازادی بیان در افغانستان؛ و نظارت از عملکرد قوه قضاییه و سیستم عدلی و قاضایی در افغانستان، در مجموع می توانند از دستاورد های مهم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان شش سال فعالیت اش به به حساب آیند.
مجله: می خواهم در مورد بستن زندان های شخص و اصلاح قوانین ملی در جهت هماهنگی با اصول و مبانی حقوق بشر، کمی بیشتر توضیح داده و عینی تر صحبت نمایید؟
حمیدی: بعد از بررسی ها و نظارت های دوام دار که کار مندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشر در افغانستان انجام دادند، در حدود ۵۲ یا ۵۳ زندان خصوصی که هیچ گونه ارتباط با نهادهای عدلی و قضایی کشور نداشته و به شکل خودسرانه، توسط زور مندان ایجاد شده بودند، کشف و با آدرس های مشخص شان در سراسر کشور شناسایی گردیدند. گزارش های مفصلی از این زندان ها تهیه شده و به شخص رییس جمهور تسلیم گردید که با دستور اکید جناب رییس جمهور تمامی این زندان ها بسته شده و کسانی که در این زندان ها به سر می بردند، آزاد شدند. خوش بختانه از آن به بعد شکایتی در این مورد به دست ما نرسیده است…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا