کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پس از شش سال فعالیت (قسمت سوم)

با این انگیزه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کاری را به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس فرمان رییس جمهور آغاز نمود، تا برنامه ی نظر خواهی از مردم افغانستان را، راه اندازی نموده و با توجه به مسوولیت های خود خواست از مردم بپرسد، تا با مشکلات و موارد نقض حقوق بشر و جنایت های که در گذشته ها انجام شده و مردم ما را زجر داده است، باید چگونه برخورد صورت گیرد.

این بود که کمیسیون برنامه ی نظر خواهی عامه را در سراسر افغانستان انجام داد و بر اساس این نظر خواهی عامه، طرح واستراتژی ای را برای رسیدگی به جرایم گذشته به رییس جمهور تسلیم کرد که بر اساس این طرح اولین دست اورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دولت افغانستان، که پلان ملی عمل برای صلح، مصالحه و عدالت، یعنی سه ضرورت بسیار مهم و اساسی برای افغانستان بود، طرح وتوسط شورای وزیران به تصویب رسید. در حقیقت این اولین و مهمترین دستاورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که به صورت موفقانه انجام یافته است.
مساله دیگر که دومین دستاورد کمیسیون به حساب می آید، همکاری در  ایجاد بستر های قانونی مناسب برای تامین حقوق بشر در افغانستان بود. خوشبختانه قانون اساسی افغانستان تضمین کننده و رعایت کننده ی موارد بسیار مهم و اساسی تامین حقوق بشر در افغانستان است؛ هم در فصل اول و هم در فصل دوم که ارتباط می گیرد به حقوق اساسی اتباع. در مجموع موارد بسیار اساسی و ضروری حقوق بشر را این قانون تسجیل کرده است. که مسلما نتیجه ی همکاری کمیسیون با کمیسیون تسوید قانون اساسی به شمار می رود.
مسله ی سوم یا دستاورد سوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، موضوع بلند بردن آگاهی عامه از مبانی حقوق بشر است. ما می دانیم که آگاهی از حقوق بشر باعث می شود تا وضعیت حقوق بشر در یک جامعه بهبود پیدا کرده و حقوق بشر در آن جامعه رعایت گردد. باز هم خوش بختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کار های جدی و شایان توجهی را در این زمینه انجام داده است. کمیسیون نشرات مختلف و حجیمی را تا کنون داشته و کارگاه های آموزشی متعددی را دایر نموده است. همچنان سمینار های زیادی را دایر نموده و فعالیت های مشترکی را با تمام نهادها و ادارات دولتی که در زمینه های تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی و در مجموع برنامه های آموزشی فعالیت می کنند داشته است. کمیسیون تلاش نموده است تا مفاهیم، موازین و اصول حقوق بشر را در نصاب تعلیمی کشور گنجانیده شده و به این ترتیب مردم ما همزمان با ادامه تعلیم و تحصیل در مراکز تعلیمی و تحصیلی کشور به این مفاهم و آموزه های حقوق بشر، آشنا گردیده و از آن ها آگاهی یابند. این کار در حقیقت نوع آگاهی دهی مسلکی به کسانی است که می توانند در آینده سکاندار اداره و مدیریت در دولت و جامعه باشند و یکی از مهم ترین دستاورد های کمیسیون در جریان چند سال کار و فعالیت اش می باشد.
کار با پولیس و اردوی ملی افغانستان نیز در دستاوردهای کمیسیون است. بنا براین آنها که در جریان وظیفه در پهلوی این که برای تامین امنیت و تامین حاکمیت قانون کار می کنند، در عین زمان باید نگران حفظ و حمایت از حقوق بشر در افغانستان باشد. رسیدگی به هزاران شکایت از نقض حقوق بشر از دستاورد های دیگر کمیسیون در جریان سال های گذشته به شمار می روند.
بستن زندان های شخصی و خصوصی که به عنوان منفورترین پدیده ی باقی مانده ازدوره های جنگ و کشتار که مردم ما را زجر زیادی داده است (دیگر دستاورد کمیسیون است).
به طور متوسط سالانه آزادی بیش از یک هزار نفر زندانی که بدون موجب و خلاف قانون زندانی می شوند (شامل این دستاورد می شود).
نظارت از عادلانه بودن و منصفانه بودن دو انتخابات که دایر گردید و درس های بسیار خوبی را برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون انتخابات و همچنان برای اصلاح سیستم انتخاباتی در افغانستان داشت (خود دستاورد برای کمیسیون است)…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا