کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه: پاسخ وزیر اطلاعات و فرهنگ قانع کننده نبود

کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه دیروز کریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ را برای پاسخ دهی به اظهارات اخیرش که گفته بود قانون رسانه ها زیر فشار خارجی ها ساخته شده، به این کمیسیون فراخوانده بود.
اما نمایندگان گفتند که آقای خرم در این جلسه با وجود فشارها  و تکرار چندین مرتبه ای پرسش های نمایندگان موارد مشخصی که را که نشان دهد خارجی ها در تصویب قانون رسانه ها دخالت داشته اند، ارایه نکرد.
آقای خرم گفت که دو مورد در قانون رسانه ها وجود دارد که روند کار را برای وزارت اطلاعات و فرهنگ مشکل ساخته است. یکی دولتی شدن رادیو تلویزیون ملی، که به گفته ی آقای خرم خارجی ها تلاش کرده اند تا زبان دولت را ببندند. مورد دیگری را که آقای خرم در مورد مداخله خارجی ها در تصویب قانون رسانه ها ذکر کرد، شامل شدن نهاد های مدنی، نمایندگان رسانه ها و در نظر گیری حضور اقوام افغانستان در شورای عالی رسانه ها می باشد. آقای خرم گفت که حضور تعداد زیادی از افراد در تشکیل شورای عالی رسانه ها سبب کندی کار ها می شود. وقتی از آقای خرم سوال شد که حضور نمایندگان نهادهای مدنی در شورای عالی رسانه ها چه ربطی به غیر ملی بودن دارد، وی در پاسخ گفت: «اولا در تشکیل این شورا که نمایندگان جامعه مدنی و ژورنالیستان در آن در نظر گرفته شده بسیار بسیار یک مساله جنجالی خواهد بود. این شورا تاوقت زیادی تشکیل نخواهد شد و این شورا در بین خود با تضاد ها و مشکلات مواجه خواهد بود».
آقای خرم افزود که در قانون رسانه ها آمده که نمایندگان تمام اقوام افغانستان در این شورا حضور داشته باشند که این ناممکن است.
اما نمایندگان پارلمان گفتند که مشارکت حضور اقوام در حکومت را قانون اساسی پیش بینی کرده و عملا اقوام مختلف افغانستان در ادارات دولتی مشارکت دارند.
نمایندگان مکررا از آقای خرم خواستند تا مورد مشخصی را در قانون رسانه ها نشان دهد که خارجی ها در آن دخالت کرده اند. آقای خرم گفت: «وقتی که رادیوتلویزیون ملی به این ترتیب می آید به اصطلاح خدمات عامه می آید این به نفع خارجی هاست این دهن افغانستان و صدای افغانستان را قطع کردن است».
آقای خرم اخیرا در جلسه عمومی مشرانوجرگه گفته بود قانون رسانه ها زمانی که برای بار دوم در ولسی جرگه تصویب شد و اعلام شد که این قانون توسط دوثلث اعضای ولسی جرگه تصویب شده، مشخص نبود که آیا واقعا در این جلسه دوثلث حاضر بودند یا نه. آقای خرم گفته بود که تعداد نمایندگانی که در این جلسه رای داده حساب نشده است. اما صبرینا ثاقب یک تن از نمایندگان گفت که قانون رسانه ها توسط دوسوم نمایندگان تصویب شده و به عنوان قانون توشیح شده نافذ است. قانون رسانه ها جزو قوانینی است که ما تصویب کرده ایم و حکومت باید برای عملی کردن آن گام بردارد. جناب وزیر صاحب نه تنها این قانون را عملی نکرده بلکه در مخالفت آن صحبت می کند.این مخالفت صریح باقانون و با فیصله  شورای ملی است و من آن را یکی از تخلفات وزارت اطلاعات و فرهنگ می دانم».
وزیر اطلاعات و فرهنگ نقص دیگر قانون رسانه ها را دادن مجوز ایجاد تلویزیون برای احزاب سیاسی دانست: «نقص دیگری که در این قانون است، آن است که به احزاب سیاسی اجازه ساختن تلویزیون را داده است». اما نمایندگان پارلمان گفتند زمانی که قانون رسانه ها پس از تغییر از سوی رییس جمهور به پارلمان فرستاده شد. در آن با این مورد مخالفت نشده بود.
زمانی که دلایل وزیر اطلاعات فرهنگ در رابطه به مداخلات خارجی در ساختن قانون رسانه ها مورد قبول نمایندگان واقع نشد و آقای وزیر مکررا مورد پرسش ها و فشار نمایندگان قرار گرفت، گفت: «من شاهد هستم، من دروغ نمی گویم خارجی ها در این مورد مداخله کرده اند به خاطری مداخله کرده اند که دهان دولت افغانستان را بند کنند».
در پایان جلسه کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه به رسانه ها گفت که جواب های آقای خرم قانع کننده نبود و کمیسیون این موضوع را به جلسه عمومی ارایه خواهد کرد.  

دکمه بازگشت به بالا