کرزی از افکار عامه خبر ندارد

نتایج نظر سنجی جدیدی که به درخواست بی بی سی، رادیو تلویزیون دولتی آلمان و شبکه خبری ای بی سی امریکا انجام شده است، نشان می دهد که ۹۰ درصد از مردم افغانستان با گروه طالبان مخالف اند و ۵۸ دیگر این گروه را بزرگترین خطر برای افغانستان می دانند.
براساس این نظر سنجی ۸۵ درصد از مردم افغانستان فکر می کنند که طالبان ضعیف اند و در منطقه ی سکونت آنها از حمایت مردمی برخودار نمی باشند. جالب است که از میان مجموع کسانی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند، فقط ۴ درصد مردم از بازگشت طالبان به قدرت حمایت کرده اند، ولی ۷۱ درصد دیگر گفته اند که تا زمانی طالبان از جنگ دست برنداشته اند، نباید با آنان مذاکره ای صورت گیرد.
اعلام نتایج این نظر سنجی که از سوی یک موسسه امریکایی انجام شده است، در حالی انتشار می یابد که رییس جمهور کرزی هفته جاری در نشست امنیتی مونشن در آلمان گفت که بدون مصالحه با طالبان مشکل افغانستان حل شدنی نیست. به گفته ی رییس جمهور دولت افغانستان باید با آن طالبانی که با شبکه های تروریستی ارتباط ندارند، گفتگو کند و جامعه جهانی باید از آن حمایت کند.
همزمانی انتشار این نظر سنجی با سخنان رییس جمهور کرزی این تصور را که غربی ها به شدت با مساله ی مذاکره با طالبان مخالف اند، بیشتر تقویت می کند. از جانب دیگر نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که رییس دولت افغانستان آگاهی کافی از علایق و خواست های شهروندان خود ندارد و ناآگاهانه بر مساله مذاکره با طالبان تاکید می کند که در این صورت سخنان رییس جمهور در مورد مذاکره و مصالحه با طالبان را تنها می توان علاقه ی شخصی رییس جمهور خواند و یا برخاسته از نیرنگ سیاسی برشمرد.
هرچند که رییس جمهور صحبت از مذاکره با طالبانی کرده است که با گروه های تروریستی ارتباط ندارند، اما واقعیت مساله این است که برای مردم افغانستان تفکیک و دسته بندی در مورد طالبان وجود ندارد و مردم نام این گروه را مترادف  با انتحار، خشونت، جنایت، جهل و بردگی می دانند و بس که این موضوع را نظر سنجی اخیر نیز به خوبی روشن کرده است.
ولی اگر این مساله را طوری دیگری مطرح کنیم، این است که اگر دولت افغانستان به ویژه شخص رییس جمهور باور قاطع برای مبارزه و جنگ علیه طالبان دارد و آن را با مسایل دیگری عجین نمی کند، آیا نمی شود از مخالفت بیشتر از ۷۰ درصدی مردم با گروه طالبان به عنوان یک فرصت برای مقابله با طالبان استفاده کرد؟
بدون شک اگر دولت افغانستان اگر ظرفیت و توانایی آن را داشته باشد تا از فشار افکار عامه در قلع و قمع تروریستان استفاده ببرد، نتیجه ی بزرگی به دست خواهد آمد که می تواند در مقایسه با هفت سال مبارزه پیگیر با طالبان خیلی ها بزرگتر باشد.

دکمه بازگشت به بالا