کابل تاریک‌تر می‌شود

اخیرا وزارت انرژی وآب اعلام کرده است در صورتی که بودجه ی نزدیک به چهل میلیون دالر به این وزارت اختصاص داده نشود، ممکن است این وزارت حتا قادر به تامین برق شهر کابل نشود. این وزارت گفته است که برای تامین مواد سوختی برای دستگاه های تولید برق درکابل ، تنها برای زمستان سال جاری نزدیک به چهل میلیون دالر ضرورت دارد.
هرچند باشندگان شهرکابل انتظار داشتند که طبق وعده ی وزیر انرژی و آب، پس از چهل روز حد اقل از برق چند ساعته در شبانه روز برخوردار شوند، اما این انتظار با گذشت چند سال به پایان نرسید و هم اکنون  مردم نگران اند که  همین برق ناکافی نیز از آنها گرفته شود.
محمد اسماعیل، وزیر انرژی وآب در  آغاز کارش به شهریان کابل وعده داد که تا چهل روز تمام شهرکابل را با نور برق روشن می کند. اما، با گذشت سال ها و ماه ها، اکنون شهریان کابل می گویند که آن وعده ها عملی نشده است.
محمد کریم، یک تن از باشندگان کارته چهار می گوید که آنان «خیر برق» را ندیده اند و همیشه در انتظار بوده اند که شاید وضعیت برق حد اقل در پایتخت کشور بهبود یابد. به گفته ی او، مقام های دولتی هرکدام که تازه به کار شروع کرده اند، وعده های بی شماری به مردم داده اند که از این وعده ها، یکی شان هم درست عملی نشده است. او با ناراحتی زیاد می افزاید: «میلیارد ها دالر دراین خاک سرازیر شد، اما وضعیت مردم از همه جوانب بدترشده رفت. ما در ابتدای کار وزیر انرژی وآب فکر می کردیم که شاید صاحب برق درست تر شویم که حد اقل از روی شب ها از نورآن استفاده کرده بتوانیم. اما متاسفانه تمامی آن چیزهایی را که وعده کرده بودند، دروغ بوده است». به گفته‌ی وی، اکنون مردم این شهر با شب‌های تاریک عادت کرده اند و از همین رو انتظار چندانی هم ندارند که شب های شان چراغانی شود.
با نزدیک شدن زمستان در کشور، تقربیا همه ساله مشکلات مردم به دلیل بلند رفتن قیمت مواد سوخت، مواد غذایی و همچنین سردی هوا و بندش راه های مواصلاتی چند برابر می شود. درحالی که قمیت مواد سوخت از جمله چوب که اکثرمردم خانه های شان را درفصل زمستان با آن گرم می سازند، به اوج خود رسیده است، وزارت انرژی وآب نیز تصصمیم دارد که در صورت عدم اختصاص بودجه درخواستی، برق کابل را کاهش دهد. جنجال نبود برق و گرانی مواد سوخت در کشور همه ساله بیشتر در فصل سرما بلند می شود؛ فصلی که سال قبل به دلیل سردی بیش از حد، نبود مواد غذایی و پوشاکی وهمچنین نبود مواد سوخت و بندش راه های مواصلاتی، جان ده ها کودک و کهن سال را گرفت.
برگشت به عقب
با آن که شهرکابل پیش از این نیز دارای برق ثابت نبود، اما صدیق الله،  یکی دیگر از شهریان کابل می گوید که این کشور درحال برگشت به عقب است. به گفته ی وی، آنها پیش از این درهفته بیشتر از چهارشب برق داشتند، اما در حال حاضر برق شهری در هفته دوبار ازساعت پنج بعد از ظهرتا ساعت ده شب  وجود دارد. وی با انتقاد از مقام های وزارت انرژی وآب، می افزاید که با مصارف بلند تاهنوز نتوانسته اند برق کابل را تنظم نمایند. او گفت: «ما و شما می بینیم که نصف بیشتر شهر کابل برق ندارد و طی هفت سال گذشته برق نصف کابل هم درست نشده است. این مساله نشان می دهد که مقام های دولتی و حکومتی ما به فکرمردم نیستند».
به هرحال، با آن که پس ازمتواری شدن رژیم طالبان در کشور، میلیاردها دالر برای بازسازی زیربناهای کشور به مصرف رسیده است، اما با آن هم شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم روز به روز وخیم تر و نگران کننده‌تر شده است. چنانچه فوزیه کوفی، یک تن از نمایندگان پارلمان نیز می گوید میلیارد ها در کشور به مصرف رسیده، برعلاوه وزارت انرژی وآب تلاش دارد تا با اختصاص بودجه ای در حدود چهل میلیون دالر برای تامین سوخت جنراتورهای دیزلی، برق کابل را تامین کند. به گفته ی وی، با مبلغ پولی که سالانه برای سوخت جنراتورها به مصرف می رسد، حداقل می شد که چند بند آبی برای تامین برق ایجاد شود. او می گوید وزارت انرژی وآب برنامه های زیربنایی و طولانی مدت برای ساخت زیربناها ندارد.
هرچند چندین بار مجلس نمایندگان به دلیل نارسایی ها در کارکرد حکومت، برخی از مسوولان حکومتی را احضار و استجواب کرده است، اما به گفته ی خانم کوفی، مجلس نمایندگان به دلیل زد وبندهای سیاسی، قومی و نژادی، به بسیاری از نارسایی ها رسیدگی نمی کند. او می‌گوید: «پارلمان بیشتر از این که  در تلاش کنترول و نظارت حکومت باشد، بیشر اوقات درگیر زد و بندهای سیاسی، قومی و لسانی است».
دولت افغانستان چند ماه پیش نیز اعلام داشت که با تمدید پایه های برق ازتاجیکستان و ترکمنستان، کمبود برق در کابل وشماری از ولایات دیگر رفع خواهد شد. اما در این اواخر برق شب در میان کابل  نیز کاهش یافته  و دو شب در میان شده است.

دکمه بازگشت به بالا