چه کسانی در زندان نظامی بگرام زندانی می باشند؟

حکومت جدید ایالات متحده امریکا کار روی طرح بستن زندان گوانتانامو را آغاز کرده است که این طرح با استقبال وسیعی از سوی نهادهای حقوق بشری و مخالفان این کشور در افغانستان رو به رو شده است.
نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا علاوه از نگهداری تعدادی از افغان ها در زندان گوانتانامو، یک زندان دیگر را در میدان هوایی بگرام نیز تاسیس کرده اند که تعداد زیادی از افغان های مظنون به عضویت فعال در سازمان تروریستی القاعده و طالبان، در این زندان نگهداری می شوند.
آقای غلام دستگیر هدایت، رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل می گوید، کسانی که در زندان بگرام نگهداری می شوند از طرف نیروهای نظامی امریکا به نام جنگجویان غیرقانونی دشمن یاد می گردند که این اصطلاح در ترمینالوژی حقوق بین دول وکنوانسیون های بین المللی تعریف نشده و نا شناخته می باشد.
آقای هدایت می گوید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با چنین زندان ها جدا مخالف می باشد:
«وجود همچو زندان ها بدون اجازه ی دولت افغانستان و بدون استیذان حقوق بشر و نهادهای حراست از حقوق افراد، در کشور ما که به این مرکز دسترسی وجود ندارد، بسیار نگران کننده است. ما به صورت متواتر از مقام های نظامی و ملکی ایالات متحده امریکا تقاضا کرده ایم از افراد در این زندان ها دیدن نماییم و راجع به سرنوشت آنان بدانیم، اما متاسفانه تاحال هیج جواب مثبتی به ما داده نشده است».
آقای هدایت می افزاید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اصراری که دارد، هنوز به زندان بگرام دسترسی پیدا نکرده و از سرنوشت زندانیان کاملا بی خبر می باشد. وی می گوید این کمیسیون حتا در این خصوص آمار و ارقامی هم در دست ندارد.
به گفته ی آقای هدایت، اخیرا زمینه های دیدارهای ویدیویی برای زندانیان با اقارب شان از طریق سازمان صلیب سرخ فراهم شده است.
هدایت می گوید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمام نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری را از موجودیت زندان بگرام آگاه ساخته است: «شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمان ناظر بر حقوق بشر و سایر نهادهای دیگر در جریان هستند و همه ی این نهادهای همیشه انتقادهای خود را طی بیانات و گزارش های رسمی ابراز داشته اند».
آقا سید احمد نجیب محمود، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل میگوید با زندانیان بگرام طوری برخورد صورت می گیرد که نه براساس حقوق جزای بین الملی، نه براساس حقوق جزای افغانستان و نه براساس حقوق جزای امریکا می باشد، بلکه با آنها کاملا به شکل نظامی برخورد صورت می گیرد.
آقای محمود اذعان می دارد که نیروهای نظامی ایالات متحده در خصوص زندان بگرام دلیل و توجیه مشخص ندارند و از جانبی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با این قضیه برخورد ضعیف و سطحی نگرانه داشته است.
«من به این باور هستم که اگر نیروهای امریکایی می خواهند زندانی را تاسیس نمایند، باید با تفاهم سازمان ملل متحد و دولت ها ایجاد نمایند. اگر نیروهای ایالات متحده در قضایای بازجویی ها تمام اختیار را در دست می گیرند، باید یک نماینده قضایی افغانستان و نهادهای حقوق بشری حضور داشته باشد. در صورتی که بازجویی، تحقیق و نگهداشتن زندانیان طوری باشد که هیچ کس و از جمله اقارب زندانیان هیچ آگاهی نداشته باشند، من فکر می کنم که باعث کشیدگی ها و بحران درافغانستان خواهد شد».
آقا محمود نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشری در افغانستان را نیز در خصوص زندان بگرام مسوول دانسته، می گوید آنها باید قضیه را به گوش دولت افغانستان و نهادهای بین المللی برسانند.
ایالات متحده امریکا درحالی زندان نظامی بگرام را درافغانستان تاسیس کرده است که خود ده ها کنوانسیون بین المللی را امضا نموده وبه عنوان بزرگترین سردمدار دموکراسی و حقوق بشر در جهان شعار می دهد.

دکمه بازگشت به بالا