چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد

پس از سقوط امارت سیاه طالبانی و به تعقیب آن ایجاد اداره موقت، انتقالی و انتخابی، بیشتر ادارات دولتی، در چنگال افرادی که خود را مستحق خداداد و حاکم قانونی، مشروع و ابدی پست ها می دانستند، گیر مانده و بیشتر این آقایان بدون در نظر داشت فهم، لیاقت، شایستگی و درایت، به رهبری ارگان ها نصب شدند. سوگمندانه باید گفت که این مشروعیت برای اعاده ی آرمان های از دست رفته و خیال های پس از ورود طالبان از پروسه ی بن شکل گرفت.

این که بعد از تقریبا هفت سال تمام که انحصار قدرت دولتی جسته و گریخته تقریبا به پایان خود نزدیک شده است، تعدادی که چوکی ها و پست ها را حق قانونی و شرعی خود، اولاد، نواسه وکواسه ی خود می دانند، بی شرمانه و با چشم سفیدی تمام برای ادامه ی روند سرمایه اندوزی و تحکیم سیاست هژمونی در تکاپو اند.
آری، آقای ربانی ربانی، رییس برکنار شده ی فدراسیون تکواندو که با بی شرمی تمام خود را تا هنوز رییس فدراسیون تکواندو می داند، از همین قماش است که بدون آگاهی الف و ب در قاعده ی بغدادی ورزش و حرکات نخستین ورزش به ریاست فدراسیون تکواندو و با حمایت افراد زورگو نصب گردیده است. ربانی که در روزهای پیش از احراز پست ریاست فدراسیون تکواندو با موهای ژولیده و لباس های کهنه و حالت زار که بیشتر به یک دوره گرد فقیر شباهت داشت، به یک بارگی نکتایی اوتوریته به گردن آویخت و به سلام و احترام توده های بزرگ ورزشکاران کشور به اشاره ی سر جواب داد. آن پیاده روی های ملال انگیز به سواری موتر های شیشه دودی آخرین مدل سال به پایان رسید و سفر های بدون استجواب خارجی به کمک و همکاری رییس پیشین کمیته ملی المپیک و ورزش سالار مشهور آقای جگدلک از او یک مرد اروپایی با تندیس هیکل بزرگ مشابه به یک بازرگان افسانه ای ترسیم نمود.
بلی، آقای ربانی که از نگاه فهم و دانش ورزشی یکی از ضعیف ترین اعضای خانواده ی ورزش و از دوربین مدیریت از ناکارآ ترین رییسان در مدیریت ورزش افغانستان به شمار می آمد، پس از آن که میعاد ریاست اش بر اساس انتخابات قلابی که دو بار برایش تهیه دیده شده بود، به پایان رسید، در هنگامی که از پول زحمات و عرق ریزی های ورزشکاران تکواندو به حج بیت الله شریف رفته بود و به گفته ی خودش شیطان را با پرتاب سنگ لعنت می گفت، از طرف هیات رهبری فدراسیون تکواندو و استادان برجسته ی این رشته به اتهام اختلاس، سو استفاده، خود کامگی، زورگویی و ده ها موارد دیگر برکنار گردید. این آقا که ریاست فدراسیون را مال شخصی خود و خانواده اش می داند و در تصرف انحصاری آن از هیچ نوع سعی و تلاش و چشم سفیدی دریغ نکرده است، یک بار دیگر خود را رییس حقیقی و قانونی فدراسیون دانسته با ارایه وعده و وعید، تهدید و تطمیع و سفارش افراد بلند پایه ولی مبهم، چند جفت از افرادی را که عناوین نمایندگان ولایات بدان اطلاق می شود، برای انتخابات فدراسیون تکواندو فراخواند و خود را به عنوان رییس فدراسیون بی صاحب تکواندو اعلان داشت. وقتی از انتخاب قلابی آقای ربانی که بدون اطلاع ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته  ملی المپیک و در مغایرت با قوانین و مقررات آن اداره برگزار شده بود، خبر شدم، خاطره ی تلخ و ناگوار شورای اهل حل و عقد هم تخلص اش آقای برهان الدین ربانی به یادم آمد که تعدادی را به زور و به زر برای گزینش اش به عنوان رییس به اصطلاح دولت اسلامی افغانستان فرا خوانده بود. مانورها و راهکارها همسان هر دو انتخابات (انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو و شورای اهل حل و عقد) نشان دهنده ی این است که این گونه انتخابات نیز ادامه ی همان خواست ها برای غصب قدرت و سو استفاده از مردم است.
چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد.
جامعه ی تکواندوی افغانستان انتظار داشت و دارد، تا این رییس خود ساخته که دیگر خواب ریاست اش واقعا به پایان رسیده است، به خاطر چور و چپاول سرمایه ی تکواندوی افغانستان به سارنوالی فراخوانده می شود و از کارکرد های هفت ساله (چگونگی مخارج سفرهای خارجی، پول های مصرف شده و اعزام اعضای خانواده اش به ممالک اروپایی از پول و موضع فدراسیون تکواندو، موارد متعدد تعصب های شدید اتنیکی و ده ها موضوع دیگر ) جواب می دهد، اما با دریغ و درد که به عوض محاکمه و استجواب، در سایه ی  تاریک و سیطره سیاه نبود قانون پرس و پال و با استفاده از فرهنگ کریه معافیت خود را یک بار دیگر رییس فدراسیون تکواندو اعلان می کند.                  
هر چند انتخابات قلابی و خودساخته ی آقای ربانی از طرف ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک غیر قانونی شناخته شد، اما تکواندو کاران افغانستان انتظار دارند تا بعد از بررسی قانونی مقام های قضایی کشور بر مبنای طرزالعمل و لایحه  مشخص تحت نظر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک به عنوان عالی ترین نهاد رهبری ورزش انتخابات شفاف، مشروع و قانونی فدراسیون تکواندو انجام یابد تا با رهبری سالم، تکواندوی افغانستان روند شگوفایی خود را به حیث یک رشته ی محبوب، مطرح و مدال آور برای فرداهای درخشان بپیماید.   
 

 

دکمه بازگشت به بالا