پرنده آبی قهرمان فوتسال کابل شد

مرحله پایانی رقابت های فوتسال گروپ های الف شهرکابل با دیدار تیم های پرنده آبی و دانشگاه کابل به فرجام رسید. در این دیدار بازی کنان پرنده آبی با نتیجه ی ۸ مقابل ۴ دانشگاه کابل را شکست داده، مقام قهرمانی را به نام خود ثبت نمود.
تیم دانشگاه کابل به مقام دوم و تیم جوانان پامیر به مقام سوم دست یافتند.
همچنان تیم های اول، دوم و سوم به لیک برتر ارتقا نمودند.
تیم های مهاجر و جوانان چنداول که کمترین امتیاز را داشتند، به گروپ های «بی» تنزیل یافتند.
در این رقابت ها ۲۰ تیم فوتسال دسته الف کلپ های آزاد شهر کابل شرکت داشتند و در چهار گروپ با هم رقابت نمودند.

دکمه بازگشت به بالا