پاکستان درصدد امتیاز طلبی بیشتر

دولت پاکستان در یک اقدام تازه مسیر خیبر ـ تورخم را که بندر کراچی را به افغانستان وصل می کند، مسدود نموده است. این مسیر طی سال های اخیر یگانه راه تدارکاتی برای نیروهای ایتلاف به شمار می رفت. طی هفته های اخیر چندین بار به کاروان های اکمالاتی نیرو های ایتلاف در دره خیبر حمله شدکه ده ها موتر لاری در اثر آن از بین رفتند. مقام های پاکستانی گفته اند که این مسیر تا زمانی مسدود خواهند ماند که نیروهای امنیتی کنترول کامل خود را بر این مسیر تثبیت نمایند.

آن سوی اهداف پاکستان:
مسیر خیبر – تورخم نه تنها برای کشور های عضو ایتلاف بلکه برای افغانستان نیز یک مسیر مهم و حیاتی می باشد. روزانه صد ها افغان بدون ویزا و پاسپورت از این مسیر در تردد اند و بخش عمده ی تبادله کالا میان افغانستان و پاکستان نیز از همین مسیر صورت می گیرد.

برای کشور های عضو ایتلاف که از بندر کراچی محموله های سوختی و سایر نیازمندی های سربازان شان را به افغانستان انتقال می دهند، این مسیر نزدیک و به صرفه می باشد. اکنون مسدود شدن این راه حکومت افغانستان و نیروهای ایتلاف را با مشکلاتی همراه ساخته است. حالا سوال اساسی این است که آیا واقعا پاکستان به منظور بهبود امنیت این مسیر دست به چنین اقدامی زده است و یا آن که در پس این عمل اهداف دیگری نهفته است.
به نظر می رسد که در آستانه ی رویارویی هند و پاکستان و گرایش کشور های غربی به حمایت سیاسی از هند، پاکستان دست به چنین اقدامی زده است. پاکستان با این عمل می خواهد به غربی ها نشان دهد که این کشور در منطقه از چه اهمیتی برخوردار است و در نبود همکاری پاکستان کشور های غربی با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد. پاکستان در طی ۷ سال اخیر به خوبی با سیاست چند پهلو به امتیاز های دست یافته است و از همین مجرا توانسته که نقش محوری خود را در تحولات منطقه حفظ نماید. مقام های پاکستانی طی سال های اخیر به بهانه ی مبارزه با طالبان کوشیده اند که از یک سو کمک های وسیع جامعه جهانی را به دست آورند و از سوی دیگر همچنان به عنوان پدر معنوی طالبان در منطقه باقی بمانند. اکنون نیز در فضای تنش آلود هند و پاکستان، این کشور خواسته  است که با مسدود نمودن مسیر اکمالاتی نیروهای ایتلاف عملا افکار عمومی رهبران عضو ناتو را به سوی پاکستان معطوف نماید. تلاش برای گزینه های جدید با توجه به این که هنوز گزینه های جدیدی برای تدارکات و اکمالات نیروهای ناتو به طور رسمی پیدا نشده است، کشور های غربی ناگزیر اند تا یک بار دیگر به پاکستان امتیاز داده و به خواسته های این کشور توجه نمایند. این اقدام پاکستان برای آقای کرزی نیز یک پیام جدی را به همراه دارد. با توجه به این که افغانستان به بنادر دسترسی ندارد و بندر کراچی یکی از راه های مهم تجارتی برای افغانستان نیز به شمار می رود، اکنون افغانستان نیز در حمل و نقل کالا و تجارت با چالش های جدیدی رو به رو شده است.
هم اکنون پاکستان با این اقدام از هر دو جانب حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی باج می طلبد و مبارزه با طالبان و تامین امنیت این مسیر بهانه ای بیش نخواهد بود. اکنون باید دید که نیرو های بین المللی برای رهایی از دام پاکستان چه گزینه ها و مسیر های دیگری را جستجو می کنند. یکی از این گزینه ها مسیر آسیای میانه می باشد. تلاش امریکا برای بازگشایی مسیر تدارکاتی از آسیای میانه ظاهرا با استقبال این کشورها همراه شده است.اگر واقعا نیروهای ایتلاف به این مهم دست یابند، دستاورد بزرگی را نصیب خواهند شد.

دکمه بازگشت به بالا