پاکستان با طالبان موافقت کرد؛ هند در جلسه ی واشنگتن شرکت نمی کند

در حالی که وزیر امور خارجه ی کشور جهت اشتراک در نشست بازبینی استراتژی امریکا به روز یک شنبه عازم ایالات متحده امریکا شد، هندوستان در این نشست حضور نخواهد یافت. این در حالی است که حکومت ایالات متحده از هندوستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت کرده است.
شینهوا، خبرگزاری رسمی چین به نقل از شبکه خبری هندو- آسیا در گزارشی گفته است که هندوستان اوضاع افغانستان را قبل از دخیل شدن در مسایل آن کشور مورد نظارت قرار خواهد داد.
  نشست بازبینی استراتژی ایالات متحده امریکا در جریان هفته ی جاری با حضور فرستاده ویژه رییس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان و وزیران خارجه افغانستان و پاکستان برگزار می گردد.
ریچار هالبروک چندی قبل جهت بررسی استراتژی ایالات متحده امریکا در یک سفر وارد منطقه شده بود و پس از دیدار با مقام های پاکستان به کابل آمد و بعدا به هندوستان رفت.
هندوستان که یکی از بزرگترین تمویل کنندگان روند بازسازی افغانستان است و تاکنون ۱۲۰۰ میلیون دالر در عرصه های مختلف در این کشور به مصرف رسانیده است، با یکجا شدن بخش های از طالبان در حکومت آینده افغانستان به شدت مخالف است. به نقل از شبکه خبری هندو- آسیا اگر هندوستان در جلسه واشنگتن حضور پیدا می کرد، ممکن بود نگرانی های آن کشور در مورد این مساله نیز مطرح می گردید.
پرناب موکرجی، وزیر خارجه هندوستان چندی قبل گفته بود که طالبان «یک جریان تروریستی» اند و «تهدیدی برای تمدن های بشری به حساب می آیند».
با این وجود تاکنون مقام های رسمی هند در رابطه به گزارش هایی مبنی بر عدم شرکت شان در جلسه ی واشنگتن ابراز نظر نکرده اند.
این در حالی است که روز یک شنبه حکومت اسلام آباد برخلاف توقع هندوستان، افغانستان و امریکا، با یک توافق آتش بس دایمی با طالبان محلی در منطقه سوات آن کشور موافقت رسمی خود را اعلام کرد.
این توافق بحث برانگیز شامل تطبیق شریعت اسلامی در دره سوات و مناطق همجوار آن می شود.
پیش از این نیز حکومت پاکستان با طالبان محلی توافقاتی را امضا کرده بود، اما تمام توافقات گذشته هم به دلیل فشارهای غرب و هم به دلیل اقدام های تروریستی طالبان هیچ گاهی پایدار نبوده اند.
در حالی که اکثریت کارشناسان نظامی و دیپلومات های افغانستان، هندوستان و کشورهای غربی حکومت پاکستان را به اجرای اقدام های نا کافی در مبارزه علیه تروریزم در مناطق قبایلی آن کشور متهم می کنند، توافقات جدید حکومت اسلام آباد با طالبان محلی می تواند میزان بدبینی ها و عدم اعتماد نسبت به پاکستان را در سطح جهانی بیشتر بسازد.

دکمه بازگشت به بالا