پاسخ به یک پاسخ

اشاره: این متن پاسخ نویسنده به انتقاد وزارت تجارت در مورد مطلبی است که تحت عنوان و منطق تجارتی وزارت تجارت «در شماره ۴۹۹» شانزدهم دلو نشر شده بود. پاسخ وزارت تجارت به مطلب یاد شده در شماره ۵۰۰، هفدهم دلو نشر شده بود.
در پاسخ به جوابیه «کنترول کیفیت کار وزارت تجارت وصنایع نیست» چاپ شده در ۱۶ دلو ۱۳۸۷ تحت عنوان «منطق تجاری وزارت تجارت» اولا: در هیچ جای آن مطلب ذکر نشده است که کنترول کیفیت کار این وزارت است.
دوما: وزارت محترم تجارت یا فرد ذینفع در این وزارت که جوابیه فوق را نوشته است، اساس و نفس قرارداد را فراموش کرده و به فرافکنی دست زده است. نفس و هدف اصلی قرارداد تهیه مواد ارتزاقی برای ۶ میلیون انسان گرسنه بوده است، بنابراین وزارت محترم تجارت مساله اصلی که کمبود مواد ارتزاقی در بین ۶ میلیون انسان گرسنه و زیر خط فقر است را فراموش کرده است و در پاسخ به حاشیه رفته است و قصد دور کردن افکار مردم از واقعیت را دارد.
سوما: آیا این وزارت در این زمستان سرد که قرارداد متذکره را لغو کرده است، گندم جایگزین برای آن در عین زمان، نه ۶ یا یک سال بعد که کشورهای هند و غیره تعهد کرده اند، دارد یا نه؟
چهارما: وزارت محترم تجارت که این قرارداد را لغو نموده است، پس چیزی در حدود ۶۰ میلیون دالر در حساب این وزارت فعلا (بدون باقی بودجه سالانه این وزارت) وجود دارد و اکنون چیزی کمتر از ۱ ماه به پایان سال مالی باقی نمانده است؛ آیا این وزارت توان هزینه کردن این مقدار پول را در مدت کمتر از یک ماه دارد ؟ اگر دارد واقعا باید گفت که این وزارت خانه از وزارت خانه های بسیار فعال کشور است و انشاالله خواهد بود.
پنجما: آیا وزارت محترم تجارت منکر کاهش قیمت جهانی گندم می شود که از ۳۲۰ دالر در هر تن، که این وزارت با چهار شرکت متذکره قرارداد کرده است؟ آن هم ۴ ماه پیش که قیمت جهانی گندم بالا بود و فعلا به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت جهانی نفت  به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ دالر در هر تن رسیده است. بر این اساس این وزارت محترم چیزی در حدود ۲۰ میلیون دالر در این قرارداد متضرر می شد. آیا این خود یکی از دلایل فسخ قرارداد نبوده است؟
ششما: من کدام خویشاوندی با این چهار شرکت متذکره ندارم، ولی نسبت به سرنوشت مردم خود نگرانم. من نگران ۲۰ میلیون دالر نیستم که وزارت تجارت نگران آن است، بلکه من نگران ۶ میلیون گرسنه فعلی هستم که این وزارت برای آنها گندم جایگزین تهیه نکرده است و اگر تهیه نموده پس کجاست.
هفتما: بنابر گفته های سرپرست این وزارت، این وزارت امسال در حدود ۱۰۰ میلیون دالر(کم یا زیاد خللی در اصل مساله وارد نخواهد کرد) بابت خرید گندم هزینه نموده است و یا خواهدکرد، براساس اسناد و شواهد، لطف فرموده به مردم عزیز تان نشان دهید که در کدام سال این ۱۰۰ میلیون دالر را هزینه خواهید کرد؟

علی اکبر صادقی سمنگانی

دکمه بازگشت به بالا