وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت سی و چهارم)

ازدواج های قبل از وقت
 یکی از عام ترین موارد تخطی از این حق، ازدواج های قبل از وقت است. آمار دقیقی از تعداد ازدواج های قبل از وقت در دست نیست. زیرا بیشتر ازدواج ها در افغانستان ثبت نمی شود و بر علاوه تذکره تابعیت و اسناد مربوط به ثبت تولد وجود ندارد تا سن ازدواج بر اساس آن تثبیت شود. اما در سال گذشته ۱۶  مورد ازدواج قبل از وقت در کمیسیون به ثبت رسیده است. اثرات ناگوار ازدواج های قبل از وقت شامل فرار از منزل، خودکشی، خود سوزی، قتل، انحرافات جنسی، مسایل و مشکلات روانی، افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان و محرومیت دختران از تعلیم و تربیت می باشد که در دراز مدت بر نقش زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اثر گذار می باشد.
بعضا خانواده ها دختران شان را به دلایل مختلفی مجبور به ازدواج قبل از وقت می نمایند. فقر، گرسنگی، عدم موجودیت سرپرست از جمله ی این دلایل اند. به طور مثال، خانمی به کمیسیون مراجعه نموده چنین اظهار می دارد:
«حدود هشت سال قبل، کاکایم مرا در سن هشت سالگی به عقد شخص ۶۵ ساله ای در آورد. پدرم در این وقت در ایران بود. اکنون شوهرم ناتوان است و توان نفقه دادن را ندارد».

ازدواج های اجباری
 در سال گذشته ۲۶۵  مورد ازدواج اجباری در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت گردیده است. ازدواج های اجباری و قبل از وقت که اصل رضایت طرفین را در حق ازدواج نقض می کند، نیز به گونه ی دوامدار و معمول در افغانستان اتفاق می افتد. این ازدواج ها به اشکال مختلف به شمول بد دادن، بدل دادن، ازدواج اجباری زن بیوه با اقارب شوهر، ازدواج برای پرداخت قروض و امثال آن صورت می گیرد که این ازدواج ها مخالف با شریعت و تمام قوانین ملی و بین المللی می باشد. به طور مثال، به نمونه ی ذیل که شکایت خانمی از ولایت فاریاب است توجه نمایید: «خواهرم با شخصی ساکن ولسوالی شیرین تگاب این ولایت نامزد بود، ولی قبل از عروسی فوت نمود. اکنون شخص مذکور ادعا دارد که گویا او بامن نامزد بوده است و می خواهد با من عروسی نماید. من ادعای موصوف را کاملا رد نموده، رضایت ندارم که با وی ازدواج نمایم. با وصفی که بیش از یک سال است که دوسیه نسبتی من در محکمه ابتداییه محل است، اما برای رفع مشکل من هیچ اقدامی صورت نمی گیرد».
خانم دیگری چنین می گوید: «مدت دوازده سال می شود که با پسر کاکایم نامزد شده ام. ولی نامزدم در این مدت هیچ گونه توجهی به من نداشته است. نامزدم در کشور هالند می باشد. می خواهم نامزادی ام را فسخ کنم ولی پدر، برادر و کاکایم مرا مورد لت و کوب قرار می دهند. پدرم یک بار مرا با تفنگچه زخمی نمود و بعدا تداوی کرد. اگر که با پسر کاکایم عروسی نکنم، می ترسم پدرم مرا به قتل برساند».
ازدواج اجباری عواقب و پیامدهای ناگواری دارد. فرار از منزل و خودسوزی از جمله پیامد های ازدواج اجباری اند. نمونه ی ذیل این نکته را واضح تر می سازد:
«ایورم از خواهرم خواستگاری نمود. خواهر و مادرم با این وصلت موافق نبودند. پدر ایورم (خسرم) با دادن تریاک به ولسوال منطقه می خواست از ولسوال کمک گرفته و به زور خواهرم را به عقد نکاح ایورم در آورد. وقتی که نفر های ولسوال به خانه خواهرم آمدند، او خود را با تیل سوزاند».
از مثال های فوق چنین بر می آید که بعضا نه تنها خانواده ها، بلکه وجود فساد و رشوه در دستگاه های دولتی نیز باعث نقض حق ازدواج شهروندان افغان می گردد. چنانچه، خانواده های مستضعف نه تنها مورد خشونت و زور گویی اشخاص قرار گرفته بلکه مجریان قانون نیز از ایشان حمایت و طرفداری نمی کنند…
ادامه دارد
پانوشت:
۱۴ – ارقام ارائه شده از بانک معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
  ارقام مو جود در بانک معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دکمه بازگشت به بالا