وضعیت حقوق بشر در افغانستان (قسمت سی و دوم)

کودکان و حق صحت
 صحت و سلامتی مطلوب برای رشد و شکوفایی طبیعی کودکان ضروری است. طفل محروم از صحت و تندرستی حتا اگر عملا مریض نباشد، از لحاظ رشد و نموی ذهنی و جسمی عقب مانده خواهد بود. نتایج تحقیقات انجام شده از سوی کمیسیون در مورد ۲۹۴۱ طفل، نشان می دهد که ۷۲٫۷درصد  از کودکان می دانند که در محلات شان خدمات صحی وجود دارد، اما ۴۷٫۲درصد  از این کودکان اظهار داشته اند که برای دسترسی به این خدمات صحی با مشکل مواجه اند.

مشکلات ذکر شده عبارت اند از:
• دور بودن مراکز صحی: ۵۲٫۶درصد
• کیفیت بد دوا: ۱۲٫۴درصد  
• پرداخت هزینه، ۸٫۴درصد  
• کمبود ادویه و وسایل، ۱۶٫۷درصد  
 محدود بودن خدمات صحی برای کودکان در حالی است که طبق توافقنامه لندن، تا ختم سال ۲۰۱۰ خدمات اولیه صحی ۹۰درصد  اتباع افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد؛ مرگ و میر در اثر حمل ۱۵درصد  کاهش خواهد یافت و تمام کودکان تحت سن ۵ سال واکسن خواهند شد که این امر باعث ۲۰درصد  کاهش در مرگ و میر کودکان خواهد گردید.
طبق آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، میزان مرگ و میر در میان نوزادان افغان ۱۶۵ طفل در هر ۱۰۰۰ نوزاد است. همچنان از هر پنج طفل، یکی از آن ها قبل از رسیدن به سن پنج سالگی تلف می شود. گذشته از این ها، در بین کودکان زیر پنج سال، ۶٫۷درصد  از سو تغذیه حاد، و ۵۴درصد  از سو تغذیه مزمن رنج می برند.
افزون براین، همان طوری که در رابطه به حق زندگی مناسب بحث گردید، از هر دو طفل، یکی از آن ها به کار مشغول می باشد. طبق گزارش وضعیت اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر، ۴۸ درصد  کودکان مصاحبه شده (۱۴۰۱ طفل) در سال ۱۳۸۶ کار کرده اند. این ارقام نشان می دهد که به طور اوسط از هر دو طفل یکی از آن ها کار می کنند. اکثر این کودکان در محیط های غیر صحی، در معرض اشیا و مواد زیان آور قرار داشته، برای ساعت های طولانی یا در هنگام شب کار نموده اند. ۲۰٫۶درصد  از کودکانی که کار می کنند مصروف جمع آوری اشغال و کثافات می باشند. ۱۵٫۷ درصد  از کودکان مصاحبه شده گفته اند که آنها مجبورند در آب و هوای بسیار گرم و یا بسیار سرد مشغول کار باشند. همه ی این نکات نشان می دهد که سلامتی این کودکان در معرض خطر قرار گرفته و از نگاه صحی، آسیب پذیر می گردند…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا