وضعیت ناگوار معارف در سالی که گذشت

همزمان با ختم سال تعلیمی ۱۳۸۷، گزارش ها از ولایات ناامن کشور حاکی از آن است که مکاتب در این ولایات با تهدیدهایی مواجه بوده است.
هزاران دانش آموز به دلیل مسدود شدن و سوزانیدن مکاتب توسط طالبان،‌ از رفتن به مکتب در سال جاری محروم ماندند.
سوختاندن، مسدود کردن‌ و ایجاد رعب و وحشت میان دانش آموزان، روش هایی بوده که در سال جاری از سوی طالبان برای فلج کردن شمار قابل ملاحظه ای از مکاتب در ولایات ناامن کشور استفاده شده است.
مکاتب ولایت غزنی‌ امسال با بیشترین تهدید طالبان رو به رو بود.‌ در ۵ ولسوالی این ولایت مکاتب دخترانه از سوی طالبان مسدود شدند و شمار اندکی از شاگردان پسر در سایه ترس و دلهره کماکان به تعلیم شان ادامه دادند.
مقام های محلی ولایت هلمند گفته اند که در سال جاری در این ولایت حدود هفت هزار دانش آموز از رفتن به مکاتب بازمانده اند. در این ولایت نیز بیشتر از ۸۰ مکتب مسدود شدند اما برخی از این مکاتب پس از بهبود اوضاع امنیتی دوباره فعال شدند.
به گفته ی مقام های وزارت معارف، در جریان سال جاری ۵۳۰ مکتب در سراسر افغانستان از سوی شورشیان آتش زده شده و بیش از ۶۰۰ مکتب در ولایات ناامن کشور مسدود شده اند.
وزارت معارف پیش از این دانش آموزان برخی از ولایات نا امن را برای ادامه ی درس های شان به مراکز ولایات انتقال می داد و زمینه را برای ادامه ی تعلیم آنها مساعد می ساخت. طرح انتقال دانش آموزان به مراکز ولایات و مهیا ساختن لیلیه برای آنها،‌ از سوی حنیف اتمر، وزیر پیشین معارف ایجاد شد و شماری از دانش آموزان ولایات هلمند و قندهار،‌ با استفاده از این روش به ادامه درس های شان دادند. آقای اتمر همچنان برای فارغان صنف های دوازده ولایات ناامن لیلیه هایی را در شهر کابل مهیا کرد تا آنها برای شرکت در امتحان کانکور آمادگی بهتری بگیرند. امسال نیز وزارت معارف گفته است تصمیم دارد تا شاگردان مکاتب در ولایات ناامن را که امکان ادامه ی تعلیم برای شان میسر نیست، به مراکز ولایات انتقال دهد و با فراهم نمودن لیلیه برای آنها تلاش می کند تا شاگردان این ولایات از درس های شان محروم نمانند.
تفاوت رفتار طالبان
در حالی که گزارش ها حاکی از مسدود شدن شمار زیادی از مکاتب در ولایات هلمند و غزنی دارد، اما مکاتب ولایت میدان وردک با وجود حضور فعال طالبان،‌ مانند گذشته فعال بوده و طالبان با موجودیت این مکاتب مخالفت نکرده اند. برخی ها به این نظرند که فعال نگهداشتن مکاتب یا مسدود کردن آن بستگی به مردم ولایات دارد. به این معنا که به هر اندازه مردم ولایت از مکاتب شان حمایت کنند و برای طالبان مجال مسدود کردن آنها را ندهند، شاگردان می توانند به درس های شان ادامه دهند و در صورتی که مردم منطقه نیز همسو با طالبان از باز بودن دروازه های مکاتب راضی نباشند،‌ زمینه های بیشتری برای مسدود شدن مکاتب مهیا می شود.
پاشیدن تیزاب بر روی دختران روش دیگری بود که مخالفان دولت برای جلوگیری از تعلیم دختران و رفتن آنها به مکاتب به کار بستند. هر چند پس از آن که به صورت های یازده دختر در قندهار تیزاب پاشیده شد، این عمل تکرار نشد، اما گزارش ها می رساند که شاگردان در این ولایت به خصوص بیشتر دانش آموزان دختر پس از این حادثه، از رفتن به مکاتب خود داری کردند.
 وزارت معارف گفته است برای تامین امنیت مکاتب تلاش دارد تا با جلب همکاری نیروهای امنیتی،‌ در باز نگهداشتن مکاتب و جلوگیری از سوختاندن آن ها، وزارت معارف را یاری رساند. ولی معلوم نیست که نیروهای امنیتی تاچه اندازه می توانند در تامین امنیت مکاتب کمک کنند.

دکمه بازگشت به بالا