وزارت تجارت: قیمت تیل با رسیدن مواد نفتی کاهش می یابد

اداره مستقل نورم و استندرد، به منظور کنترول اموال بی کیفیت در بندرهای تجارتی افغانستان فعالیت اش را آغاز کرده است. این اداره پس از آن به کارش آغاز کرده است که ورود تیل و مواد نفتی بی کیفیت درکشور، سبب آلودگی بیش از حد هوا شد و انتقاد های شدیدی به این دلیل متوجه وزارت تجارت گردید. پارلمان افغانستان پس از استیضاح وزیر پیشین تجارت، او را به دلیل بی کفایتی در ورود تیل بی کیفیت سلب صلاحیت کرد. پوپل زی، رییس اداره نورم  و استندرد گفت که این اداره پیش از این  از کمبود وسایل تخنیکی برای کنترول مواد بی کیفیت نفتی رنج می برد.

آقای پوپل زی گفت که وزارت تجارت ۵ ملیون دالر را برای خرید لابراتوار های مخصوص کنترول مواد نفتی به این اداره اختصاص داده و با خرید این لابراتوار ها کنترول خوبی بر واردات مواد نفتی در بندرهای مهم تجارتی افغانستان صورت خواهد گرفت. او گفت شرکت هایی که این لابراتوار ها را به افغانستان فروخته اند، وعده داده اند که تا چهار ماه آینده آن ها را آماده بهره برداری خواهند کرد.
همچنان وزارت تجارت تصمیم دارد تا از طریق وارد کردن تیل از کشور های آسیای میانه به افغانستان، قیمت تیل در کشور را کاهش دهد. وحیدالله شهرانی، سرپرست وزارت تجارت روز گذشته در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که کمبود تیل در افغانستان سبب افزایش قیمت مواد نفتی در افغانستان شده و این وزارت در نظر دارد حدود ۱۰۰۰ تانکر تیل از کشور های قزاقستان و ترکمنستان به افغانستان وارد کند. شهرانی گفت که با دولت ازبکستان توافق شده تا ۶۴ هزار تن تیل که از قزاقستان و ترکمنستان خریداری شده از طریق ازبکستان به افغانستان وارد شود. به گفته ی سرپرست وزارت تجارت، ۱۰۰۰ تانکر تیل از این دوکشور خریداری شده و قرار است هفته ی آینده وارد کشور گردد.
براساس اظهارات آقای شهرانی، با رسیدن این مقدار تیل از بندر حیرتان، کمبود تیل در کشور مرفوع خواهد شد و تفاوت فاحشی در قیمت تیل در بازار های کشور رونما خواهد گشت. شهرانی گفت که در حال حاضر حدود ۷۰ در صد تیل افغانستان از کشور های ترکمنستان و قزاقستان و از طریق بندرهای حیرتان، اسلام قلعه، تورغندی و آقینه وارد افغانستان می شود.
به گفته ی سرپرست وزارت تجارت، از این مقدار تیل، ۹۰ در صد آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ در صد آن  توسط دولت افغانستان به کشور وارد می شود.
افزایش قیمت تیل در تابستان امسال منجر به گرانی در کشور شد و تقریبا نرخ تمام نیازمندی های اولیه به دلیل افزایش نرخ ترانسپورت اموال، افزایش یافت. اما همزمان با آغاز بحران اقتصادی در امریکا و کاهش نرخ تیل در جهان، قیمت تیل در افغانستان کاهش چندانی نیافت. وزارت تجارت افغانستان از این ناحیه نیز مورد انتقاد های تند پارلمان و رسانه ها قرار گرفت. اما این وزارت حالا می گوید نرخ تیل در کشور های آسیای میانه به دلیل این که این کشور ها عضو اوپک نیستند، تاثیر زیادی نکرده  است و به همین دلیل تاجران افغان تیل را از کشور های آسیای میانه با قیمت بلند به افغانستان وارد می کنند.

دکمه بازگشت به بالا