نگاه آماری به کارکردهای پارلمان مردمی در سه سال گذشته

امروز دقیقا سه سال از روزی می گذرد که پارلمان مردمی ما شروع به کار کرد.   سه سال پیش بعد از یک عالم بزن و بکوب ها و کش و گیر های فراوان، نماینده ها به پارلمان راه یافتند. البته یک تعداد با رای و یک تعداد بی رای؛ ولی راه یافتند و از روز ۲۸ قوس سال ۱۳۸۴ برای خیر ملت به قانون گذاری آغاز کردند. هرچند بدگویان و دشمنان می گویند این پارلمان هرکاری کرد، الی قانون گذاری، ولی ما نباید به حرف دشمنانی که می خواهند دست آورد های بزرگ پارلمان مردمی ما را ناچیز نشان دهند، گوش  بکنیم.
به هر صورت می خواهم در این نوشته به آمار و ارقام تخمینی  در مورد کارکرد پارلمان بپردازم و ببینم که این پارلمان مردمی ما در این سه سال چه کار های سترگی برای ملت انجام داده است.
۱٫  در طول سه سال گذشته در حدود سه صد هزار بوتل آب معدنی توسط پارلمان کشور نوش جان شده اند، که بر اساس محاسبه، هزینه آن نزدیک به پنج میلیون افغانی می گردد.

از جمله ی این سه صد هزار بوتل، حدود ده هزار بوتل را  به فرق همدیگر حواله کرده اند. البته این آمار به شکل تخمینی است، زیرا ما روزانه به هر وکیل یک بوتل محاسبه کردیم، در حالی که گفته می شود یک تعداد از وکیلان که در حین جلسات بیشتر از دیگران گلوی شان خشک میشد تعداد زیادتری آب معدنی نوش می فرمودند.
همچنان در طول این سه سال یک تعداد از اعضای پارلمان سر مسایل جزیی به هم پریدند که در نتیجه چند یخن پاره گردید، یک مقدار فحش های ناموسی و غیر ناموسی رد و بدل گردید، یک وکیل که به هرکه می رسید بد و بیراه می گفت، از پارلمان اخراج گردید و یک تعداد هم مورد تهدید های راست و دروغ قرار گرفتند.
۲٫ در طول سه سال گذشته نزدیک به یک صد و پنجاه قانون و فرمان تقنینی توسط پارلمان تصویب گردیدند که تعداد زیادی از این قوانین  و فرمان ها توسط رییس جمهور توشیح نشد و یک تعداد زیاد از قوانین هم همچنان در طاق های پارلمان خاک می خورد و احتمالا به پارلمان بعدی میراث خواهد ماندند.
۳٫ در طول این سه سال حرمان به دل رییس مجلس ماند که یک روز تمام وکیلان را در پارلمان روی کرسی های شان ببیند. البته از جمله چند صد روز کاری مجلس کمتر از صد روز نصاب به طور نسبی تکمیل بود و در بقیه روز ها نصاب پوره نشد که نشد.
۴٫ در طول سه سال گذشته یک تعداد از وکیلان بیشتر از بچه های مکتب گریز، از پارلمان فرار می کردند و یک تعداد هم که هیچ خبر شان در پارلمان نبود و روی چوکی های شان یک بلست خاک نشسته است.
البته زاری زورمه های رییس مجلس، اخطار دادن ها و نام شان را به رسانه ها دادن، هیچ کدام دردی را دوا نکرد که نکرد و وکیلان پارلمان گریز، همچنان از پارلمان می گریختند.
۵٫ در طول سه سال گذشته چندین وزیر و رییس از سوی پارلمان به استیضاح کشانیده شدند، ولی به جز یک وزیر بیچاره که گویا رییس جمهور هم چندان التفاطی به وی نداشت، هیچ کدام دیگر از وزیران و رییسان استیضاح نشدند و به عبارت دیگر زور پارلمان به هیچ کدام از وزیران نرسید.
البته دشمنان و بدگویان می گویند در صورتی که شب قبل وکیلان مهمان وزیران استیضاح شونده، نمی گردیدند یا بسته های زیبای بانک نوت ها در جیب های شان فرو نمی رفت، احتمال سلب اعتماد چند وزیر وجود داشت.
البته می گویند به دلیل این که وکیلان به حکومت اعتماد زیاد داشتند، همیشه به آنان رای اعتماد می دادند.
۶٫ در سه سال گذشته صد ها تن از اقوام و خویشان و دوستان وکیلان پارلمان توانستند به یمن حضور این وکیلان شامل فعالیت های دولتی گردند و در پست های مهم دولتی حضور بیابند. این مساله نشان می دهد که پارلمان بر علاوه شغل خطیر قانون گذاری در عرصه ی اشتغال زایی نیز فعال است و خوشبختانه توانسته تا از تعداد بیکاران در کشور بکاهد. هرچند عده ای از دشمنان و حسودان می گویند در ازای هر دوست و قوم و خویش اعضای محترم پارلمان که به دولت راه یافته، یک بیچاره بی واسطه ای غریب از کار بیکار شده که این مساله کذب محض است.
۷٫ اعضای پارلمان توانسته اند تا در طول این سه سال بار ها و بار ها به سفر های خارجی بروند که این مساله باعث شده تا آنان با غرب و فرهنگ غربی و دموکراسی آشنا شده و از این تجربیات شان هم ما را مستفید گردانند.
هرچند باز هم دشمنان و حسودان می گویند بیشتر این سفر ها تفریحی و چکری و کیف کردنی بوده، ولی نباید به این گفته ها توجه کرد. وانگهی اگر هم رفته اند نوش جان شان، از پول ملت  که نرفته اند. از جیب شخصی خود استفاده کرده اند.
۸٫ همچنان در طول این سه سال بلا وقفه هر روز جناب آقای بشردوست، یکی از اعضای پارلمان، روی مسایل مطرح شده داد و فریاد به راه انداخته و هر بار هم با واکنش های عجیب و غریب دیگر اعضای پارلمان از جمله این که بشر دوست مریض است، دیوانه است، نمی فهمد و اخلال می کند، روبه رو شده و مجلس را ترک کرده و این مساله همچنان ادامه خواهد داشت. نه آقای بشر دوست از کرده اش دست خواهد کشید و نه پارلمان به گفته های بشردوست وقعی خواهد گذاشت.
۹٫ مهم تر این که در این سه سال جامعه روشنفکری ما صاحب نزدیک به دو صد و پنجاه کارشناس در عرصه های مختلف از مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی گرفته تا، روانشناسی و فلسفه و تاریخ و گلوبلایزیشن و شرق شناسی و غرب شناسی و جنوب شناسی و شمال شناسی گردیده است و در مساله ای نیست که اعضای پارلمان اظهار نظر نکنند. حالا این که  در میان این افراد سطح آگاهی چقدر است، اصلا مهم نیست.
این بود بخشی کوچکی از فعالیت های پارلمان کشور که به طور مثال خدمت شما ارایه شد. هرچند به این باوریم که پارلمان مردمی ما گل های بیشتر از این کاشته است که انشا الله در چهارمین سالگرد آن بیان خواهیم داشت.

دکمه بازگشت به بالا