نمایشگاه سه‌روزه کتاب در بدخشان راه‌اندازی شد

۸صبح، بدخشان: نمایشگاه سه‌روزه کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریاست امور زنان و کتاب‌فروشان بدخشان در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان به راه انداخته شد.

انجینر محمدالدین خواهانی، رییس اطلاعات وفرهنگ بدخشان گفت: «هدف از راه‌اندازی این نمایشگاه ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، معرفی کتاب‌ها و ایجاد زمینه دسترسی به کتاب‌های مورد نیاز دانشجویان و استادان دانشگاه، مکتب‌ها ومدرسه‌ها می‌باشد.»

وحیدالدین ارغون، رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر که از برگزارکنندگان این نمایشگاه بود، گفت: «بدخشان با وجودی‌که یک ولایت فرهنگی است، اما فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسل جوان کم‌رنگ می‌باشد، بنا می‌خواهیم با راه‌اندازی این نمایشگاه نسل نو را به کتاب‌خوانی دعوت کنیم.»

بازدیدکنندگان این نمایشگاه از راه‌اندازی این برنامه در طی سه روز استقبال کرده می‌گویند آنها در بدخشان کدام کتاب‌خانه مجهز ندارند.

احمد مایل، دانشجوی سال اول دانشکده تعلیم و تربیه بدخشان می‌گوید: «نبود کتاب‌های مورد نیاز ما در کتاب‌خانه‌های بدخشان عمده‌ترین مشکلی است که ما به آن روبه‌رو هستیم.»

اما رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گوید که آنها یک کتاب‌خانه دارند و همیشه در اختیار مراجعین قرار دارد و تلاش دارند که با پایان کار ساختمانی تعمیر جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ، کتاب‌خانه‌‌ای بزرگ ایجاد کنند.

در بدخشان چند کتاب‌خانه کوچک با داشتن چند جلد کتاب محدود، در گوشه و کنار شهر دیده می‌شود که از نبود خریدار کتاب و یا کم‌علاقگی مردم نسبت به خریداری کتاب شاکی هستند.

صبغت‌الله، یک‌تن از کتاب‌فروشان در شهر فیض‌آباد می‌گوید: «هیچ علاقه به خریداری کتاب در این ولایت وجود ندارد.»

به گفته او آنها اگر کتاب‌های زیاد خریداری کنند به دلیل کم‌علاقگی مردم به کتاب، فروخته نمی‌توانند و به همین دلیل از خریداری کتاب‌های زیاد خودداری می‌کنند.

اما دانشجویان می‌گویند که کتاب‌های مورد نیاز‌شان وجود ندارد و کتاب‌های کهنه و سابقه در چند کتاب‌خانه کوچک مرکز این شهر می‌باشد که جواب‌گوی نیازمندی آنان نیست.

دکمه بازگشت به بالا