نبرد اجتناب ناپذیر

پس از اظهارات بارک اوباما، رییس جمهوری ایالات متحده امریکا مبنی بر عدم موفقیت آن کشور در جنگ افغانستان اکنون جنرال دیوید مک کرنن، فرمانده امریکایی نیروهای ناتو نیز گفته است که آنها در بخش های وسیعی از جنوب افغانستان برنده نیستند.
سخن گفتن از شکست در افغانستان که تا چند روز قبل به یک کابوس وحشتناک برای غرب می ماند، اکنون از سوی عالی رتبه ترین مقام رسمی قدرتمندترین کشور غربی، یعنی ایالات متحده امریکا به سادگی تایید می شود و عالی رتبه ترین فرمانده نظامی آن کشور در افغانستان نیز این نکته را به روشنی تایید می کند.
هرچند ممکن است این سخنان به خاطر جلب افکار عامه شهروندان غربی به ویژه متحدان اروپایی ناتو در آستانه اجلاس سالانه ناتو بیان شده باشد، تا از این طریق توجه شهروندان برخی از  کشورهای اروپایی را که  ماموریت افغانستان را با علاقمندی همراهی نمی کنند،  به حساسیت مساله افغانستان جلب کند. اما به خاطر داشته باشیم که هرچند ممکن است بیان این چنین ساده از شکست در افغانستان، باعث جلب توجه شهروندان برخی از کشورهای اروپایی شود، اما افکار عامه افغانستان را به شدت مایوس و دلسرد خواهد کرد.
مردم افغانستان که تا قبل از حملات یازدهم سپتامبر، رژیم طالبان را با تمام جنایت های که انجام دادند، شاهد بودند، پس از حمله امریکا و متحدان اش به افغانستان، به این خاطر از پروسه جدید حکومت سازی و حضور نیروهای خارجی در افغانستان حمایت کردند که نمی خواستند طالبان بیش از آن بر سرنوشت شان حاکم باشد.
 این تشخیص را مردم از روی تجربه های روزمره خود شان از زندگی در زیر سیطره رژیمی بدست آورده بودند که همه چیزشان را گرفته بود و تلاش می شد تا زیر نام “اسلام” فرهنگ،  تاریخ و هستی باقی مانده از جنگ افغانستان را یکسره نابود کنند. هنوز خاطره ویرانی بوداهای بامیان از خاطره مردم نرفته است، هنوز خاطره نابود سازی آرشیف خبری افغان فلم که از سوی طالبان نابود شد، فراموش نشده است و هنوز هم خاطر نابود سازی بقایای مهمترین گنجینه تاریخی افغانستان  در موزیم ملی کشور در ذهن بسیاری ها زنده است و…
این نکته واضح است که تلاش های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان تاکنون مانع تروریستان نشده است و حتا با وجود افزایش نیروها در طول چند سال گذشته، شاهد بوده ایم که در جنوب افغانستان اکثرا این تروریستان بوده اند که ابتکار عمل را در دست داشته اند. با این وجود بیان این نکته هیچ چیزی را درست نمی کند، بیان این نکته تنها باعث یاس بیشتر مردم به ویژه مردم مناطق جنوب خواهد شد و از سوی دیگر به تروریستان اطمینان بیشتر خواهد داد و آنان را به انجام و اجرای حملات بیشتر بر نیروهای خارجی، افغان و مردم ملکی ترغیب خواهد کرد.
اگر غرب واقعا به این نتیجه رسیده است که آنان در جنگ افغانستان تاکنون موفق نبوده اند، باید بجای تضعیف روحیه مردم و ایجاد یاس، به کارنامه هفت سال گذشته خود نظر بیاندازند و مسایلی را که باعث شده است تا موفقیت ماموریت شان را به تاخیر اندازد و یا عدم موفقیت شان را منجر شده است، پیدا کنند و به حل آن اقدام کنند.
غرب می داند که پیروزی در جنگ افغانستان نه تنها امنیت جهانی را در پی دارد، بلکه اعتبار و حیثیت ناتو را در نخستین ماموریت اش در بیرون از مرزهای آن نیز به ارمغان خواهد آورد. اگر غرب و ناتو به شکست در افغانستان اعتراف کند، جنگی که امروز در مناطق جنوبی افغانستان جریان دارد، به احتمال قوی تا سرحدات اروپا نیز دامن گستر خواهد شد. اقدامات موثر و دقیق برای سرکوب تروریستان در افغانستان، در کنار تامین ثبات در افغانستان، اعتبار و اهمیت ناتو را نیز در سطح جهانی بالا خواهد برد و طبیعتا از گسترش جنگ تا مرزهای اروپا جلوگیری خواهد کرد.
جهان متمدن و پیشرفته غرب ناگزیر از به پایان بردن موفقیت آمیز این جنگ است. آنانی که این جنگ را حمایت و تمویل می کنند، به هیچ چیزی رحم ندارند. وقتی که بوداها بامیان در برابر جهالت حامیان و مجریان این جنگ ایستادگی نتوانست، تمدن پیشرفته غربی نیز  خواه ناخواه در برابر آن آسیب پذیر است. پس باید در برابر این جنگ ایستادگی شود و به سرکوب و شکست کامل آن توجه جدی صورت گیرد.

دکمه بازگشت به بالا