نادر نادری: فساد و سو استفاده از قدرت از اعتبار حکومت کاسته است

سازمان دیده بان حقوق بشر با نشر گزارش تازه ای گفته است که دولت افغانستان به دلایل مختلف مشروعیت اش را از دست داده است.
محدود شدن حاکمیت دولت در خارج از شهر کابل، افزایش فساد اداری، عملکرد ضعیف نهاد های عدلی و قضایی، مواردی اند که در گزارش دیده بان حقوق بشر بر آنها انگشت گذاشته شده و از دلایل کمرنگ شدن مشروعیت دولت پنداشته شده اند.
اما این گزارش تاچه اندازه با واقعیت های افغانستان همخوانی دارد و می تواند بازتاب دهنده ی چیزی باشد که در کشور می گذرد؟
نادر نادری، کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید اکثر مواردی که از سوی دیده بان حقوق بشر به نشر رسیده، واقعیت دارد و مواردی است که منجر به از دست رفتن اعتماد مردم از دولت شده است. به گفته ی آقای نادری، به دلیل عدم ارایه خدمات مناسب از سوی حکومت به مردم، سطح اعتبار حکومت نیز کاهش یافته و موجودیت فساد بیش از حد و فرهنگ معافیت و بی تفاوتی زمینه را برای بی باوری مردم مساعد ساخته است.

آقای نادری می گوید ضعف عملکرد نهاد های عدلی و قضایی نیز در دوری مردم از نظام کمک کرده است .
آقای نادری می گوید موجودیت فرهنگ معافیت سبب شده است تا زمینه ها برای سو استفاده از قدرت هموار شود:»موجودیت فساد بیش از حد، تقویت فرهنگ معافیت از تعقیب قضایی و عدم توجه به قضایای عدلی و قضایی مردم از سوی حکومت از مسایل کلیدی اند که منجر به کاهش میزان باور مردم به نظام شده اند».
باوجودی که در هفت سال گذشته چندین نهاد برای مبارزه با فساد اداری از سوی دولت افغانستان ایجاد شده، اما گزارش دیده بان حقوق بشر گفته است که فساد نه تنها کاهش نیافته، بلکه گراف صعودی را پیموده است.
کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به این موضوع می گوید:»یکی از موارد برجسته ی ناکامی نظام در چند سال گذشته ناتوانی  در کاهش فساد اداری بوده که متاسفانه دست آورد در این عرصه بسیار کم است، با وجودی که نهاد های چندگانه برای مبارزه با فساد ایجاد شده؛ و نهاد جدیدی که برای مبارزه با فساد ساخته شده، نتیجه اش تاچند ماه دیگر معلوم خواهد شد».
به نظر آقای نادری نهاد هایی که پیش از این در عرصه ی مبارزه با فساد ایجاد شده بودند، کارایی چشم گیری نداشته اند.
ودیر صافی، استاد حقوق در دانشگاه کابل نیز می گوید گزارشی را که سازمان دیده بان حقوق بشر از وضعیت کنونی افغانستان به نشر رسانده، براساس تحقیقات جامع این سازمان نشر شده و مطابق به واقعیت های عینی افغانستان است. آقای صافی می گوید آنچه در زیر حاکمیت رییس جمهور کرزی اجرا می شود، بعضا در تضاد با حقوق بشر قرار دارد:»آنچه که از سوی دولت، شریکان دولت و آقای کرزی اجرا می شود، مطابقت با ارزش های حقوق بشری ندارد و حتا در بسیاری موارد حقوق بشر زیر ریش دولت پایمال می شود. نه تنها که دولت از مردم دفاع نمی کند، مرتکبین نقض حقوق بشر با دولت همدست هستند و حکومت آنها را زیر حمایت خود دارد».
آقای صافی می گوید وضعیت در افغانستان طوری است که حکومت در سراسر افغانستان تسلط ندارد و برتمام افراد نیز کنترول ندارد؛ چنانچه حتا در کابل نیز حقوق بشر نقض می شود، اعمال خلاف قانون عملی می گردد و دولت کنترول بر اوضاع ندارد.
به نظر آقای صافی دولت افغانستان نه تنها در عرصه ی مبارزه با فساد ناکام بوده، بلکه کسانی که در راس اداره ی مبارزه با فساد گماشته شده اند، خود تا گلو در فساد غرق بوده اند:» یکی از نهادهایی که به نام مبارزه با فساد اداری ایجاد شد، ‌در راس آن یکی از افغان های ما بود که از کالیفرنیا آمده بود و همین شخص در کالیفرنیا به اتهام قاچاق هیرویین زندانی بود، ولی دولت او را به حیث رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری مقرر کرد».
آقای صافی می گوید چگونه امکان دارد کسی که دست اش در قاچاق مواد مخدر تا آرنج آلوده باشد، فساد اداری را در کشور کاهش دهد. به گفته ی آقای صافی همین حالا در خود ریاست جمهوری در صورت تحقیق می توان موارد متعدد فساد را دریافت. به باور آقای صافی اداره هایی که برای مبارزه با فساد ایجاد شده اند، در عمل هیچ کاری را از پیش نبرده اند، زیرا باگذشت مدتی از ایجاد این نهاد ها، خود شان به مراکز بزرگ فساد تبدیل می شوند.
به گفته ی آقای صافی دلیل این که چرا حکومت قادر به از بین بردن فساد اداری نمی شود، این است که عوامل فساد یا خود در دولت مقام های بالایی دارد و یا حامی قدرتمندی در درون دولت از این عوامل پشتیبانی می کند.

دکمه بازگشت به بالا