ناتو به مسوولیت های خود عمل نمی کند

وزیر دفاع بریتانیا با انتقاد از شماری از متحدان ناتو گفته است که آنها برای اجرای مسوولیت های خود در افغانستان «رغبت چندانی» ندارند.
این اظهار نظررا جان آتون، وزیر دفاع بریتانیا در حالی بیان کرده است که پنتاگون، وزارت دفاع امریکا،  واکنش ضعیف شماری از متحدان ناتو را در هفته ی جاری برای افزایش نیروهای شان در افغانستان برای تامین انتخابات سال آینده در این کشور، «مایوس کننده» خوانده است.
سخنگوی پنتاگون گفته است «ما از همکاری متحدان اروپایی خود قدردانی می کنیم». با این حال به گفته ی او و با درنظرداشت نگرانی مقام های دفاعی بریتانیا «ما نیاز داریم که اقدام های بیشتری را انجام دهیم».
سخنگوی پنتاگون هم چنان گفته است که کشوراش در سال روان هزاران سرباز جدید را به افغانستان می فرستد و میلیاردها دالر کمک نقدی را  نیز در سال جاری به این کشور کمک می کند. به گفته ی او در عین حال، وزیردفاع امریکا «به تشویق متحدان امریکا برای انجام اقدام های بیشتر تلاش خواهد کرد».
این در حالی است که یکی از مقام های گروه انتقال قدرت به رییس جمهور منتخب امریکا از اظهار نظر در مورد سخنان وزیر دفاع بریتانیا خودداری کرده است، اما گفته است که آقای اوباما پیام خود را در سخنرانی اش در شهر برلین به متحدان اروپایی اش رساند.
اوباما تابستان سال گذشته میلادی در شهر برلین گفته بود: «مردم افغانستان به سربازان ما و سربازان شما نیاز دارند، به حمایت ما و حمایت شما برای شکست دادن طالبان و القاعده نیاز دارند، تا اقتصاد شان را توسعه داده و ملت سازی را در آن کشور احیا کنیم».
 گفته می شود که تیم امنیتی آقای اوباما قرار است اهداف و استراتژی ایالات متحده را در افغانستان به ارزیابی بگیرند و یک استراتژی جدید را بسازند. گفته می شود که تیم امنیتی آقای اوباما بدین باور است که یکی از عمده ترین مشکلات استراتژی فعلی امریکا، فقدان هماهنگی لازم میان تلاش های نظامی و ملکی است .
انتظار برده می شود که طرح تیم امنیتی آقای اوباما تا اوایل ماه اپریل که جلسه ی سران ناتو برگزار می گردد، نهایی شود. مقام های اروپایی و پنتاگون گفته اند که متحدان شان ممکن است به خاطر شنیدن طرح های جدید انتظار بکشند.
به گفته ی دیپلومات ها در حال حاضر سربازان ناتو در افغانستان به دو بخش عمده تقسیم شده اند؛ یکی سربازان آن عده از کشورهای که رو در رو با طالبان می جنگند و دیگر آن کشورهای که در مناطق نسبتا امن مستقر اند و مشغول هیچ گونه نبردی نیستند.
گفته می شود که حتا بی میلی برخی از متحدان ناتو برای فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان نیز ناشی از همین دودستگی اعضای ناتو است.

دکمه بازگشت به بالا