میلودرامی به نام انتخابات؛ برنده ی این بازی کیست

به نظر می رسد که رییس جمهور کرزی علاقمند است تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، قبل از ماه جوزا و مطابق به قانون اساسی کشور برگزار گردد.
گفته می شود که روز سه شنبه در یک جلسه مشترک با شماری از رهبران عمده جهادی، شماری از وزیران، رییس کمیسیون انتخابات و رییسان مجلسین شورای ملی، حامد کرزی از رییس کمیسیون انتخابات خواسته است تا انتخابات را مطابق به قانون اساسی و قبل از ماه جوزا برگزار نماید.
هرچند براساس معلومات ۸صبح، رییس کمیسیون انتخابات در این جلسه  مشکل لوژستیکی و کمبود وقت برای آمادگی لازم را بهانه آورده است، اما رییس جمهور کرزی با تاکید از رییس کمیسیون انتخابات خواسته است تا انتخابات را قبل از ماه جوزا برگزار نماید.
این در حالی است که قبلا کمیسیون انتخابات، ۲۹ اسد سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات تعین کرده بود و رییس جمهور کرزی نیز از این تصمیم کمیسیون  حمایت خود اش را  اعلام داشته بود.
در حالی که مخالفان می خواهند با مطرح کردن عدم مشروعیت حضور کرزی در پست ریاست جمهوری پس از ماه جوزا، امکان هرگونه سواستفاده از قدرت کرسی ریاست جمهوری را در جریان انتخابات محدود کنند، کرزی تصور می کند که طرح مخالفان وی برای ایجاد یک شورای موقت پس از ماه جوزا، توطیه ای است برای ایجاد یک بحران بزرگتر در افغانستان و حتا احتمالا تجزیه این کشور.
برخی گمان ها بر این است که  کرزی فکر می کند ایالات متحده امریکا و برخی متحدان اروپایی آن کشور در صدد  دامن زدن به بحران های بزرگتر و ایجاد خلای قدرت  در افغانستان اند و به این واسطه می خواهند طرح «خاورمیانه بزرگ» را از این طریق دنبال نموده و اجرای آن را سریعتر بسازند.
این احتمالات از آن جهت مطرح می شود که قبل از این رییس جمهور کرزی با جلب موافقت رهبران جهادی و اعضای ارشد قوه قضاییه و مقننه افغانستان و حتا شماری از اعضای کابینه خود، تصمیم گرفته بود تا از یک طرف با تمدید دوره حکومت خود برای شش ماه و از طرف دیگر با کم کردن دوره کاری پارلمان برای شش ماه،  هردو انتخابات را در اواخر فصل خزان سال آینده برگزار کند. اما دیده شد که مخالفان کرزی به توافقات خود در این جلسه پابند باقی نماندند و مساله ی عدم مشروعیت حضور کرزی را پس از ماه جوزا به کرات مطرح کردند.
حالا نیز کرزی دو گزینه را مطرح می کند، یکی این که یا انتخابات در موعد معین آن برگزار گردد تا بهانه از مخالفان گرفته شود و یا این که انتخابات در ماه اسد برگزار شود ولی خودش تا آن زمان در کرسی باقی بماند. البته که این گزینه دوم کرزی مورد موافقت مخالفان اش قرار ندارد. اما برگزاری انتخابات قبل از ماه جوزا نیز چندان مورد حمایت مخالفان کرزی نیست.
مخالفان کرزی اکنون احتمالا با بهانه قرار دادن مشکلات تخنیکی و لوژستیکی برگزاری انتخابات در قبل از ماه جوزا، هرگونه تلاش ممکن را به خرچ خواهند داد تا انتخابات در ماه اسد برگزار شود. با این کار آنان این بهانه را خواهند داشت تا با دستاویز قرار دادن قانون اساسی، حضور کرزی را در کرسی ریاست جمهوری پس از ماه جوزا زیر سوال ببرند و با حمایت از ایجاد شورای موقت و یا احتمالا حکومت انتقالی، امکان سواستفاده کرزی را از قدرت اش برای تقلب در انتخابات کم کنند.
اما از جانب دیگر فراموش نکنیم که چه کرزی نامزد انتخابات باشد و یا نباشد، تلاش وی این خواهد بود تا به برگزاری انتخابات مطابق به قانون اساسی پافشاری کند و البته که کمیسیون انتخابات نیز چاره ای جز اطاعت نخواهد داشت. زیرا اگر کرزی نامزد انتخابات باشد-  که حتا در این مورد نیز تردیدهای جدی وجود دارد که کرزی خودش نامزد نخواهد کرد- می خواهد با استفاده از نفوذ خود برای برنده شدن مجددش تلاش کند و اگر هم نامزد نباشد، در آن صورت نیز حضور وی در کرسی ریاست جمهوری تا ختم انتخابات این امکان را به وی می دهد تا از برنده آینده در انتخابات امتیازهای کلانی دریافت کند.

دکمه بازگشت به بالا