مقام اول در تولید تریاک مقام دوم در مرگ و میر مادران

پیتگراف، رییس سازمان جهانی صحت، در یک نشست خبری از میزان بالای مرگ و میر مادران در هنگام زایمان ابراز نگرانی کرد. وی روز گذشته در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت حقیقت غم انگیز در افغانستان این است که سالانه از هر صد هزار زن، هزار و شش صد تن در هنگام زایمان می میرند. وی به عوامل متعدد از جمله نا امنی، عدم دسترسی به مراقبت های اولیه صحی و کمبود کارمندان صحی که در افزایش مرگ مادران نقش دارند، اشاره کرد.

براساس آماری های منتشر شده از سوی سازمان ملل، افغانستان پس از کشور نجریه دومین کشوری است که میزان بالای مرگ و میر مادران در هنگام زایمان را دارا می باشد.
سازمان صحت جهانی از طرف های درگیر خواسته است تا به کارمندان امداد رسانی در مناطق مختلف به ویژه جنوب اجازه دهند بدون هراس به فعالیت های امدادی شان ادامه دهند. براساس گفته های این مقام سازمان صحی جهانی، ۸۰ درصد این مرگ و میر ها در صورت تقویت سیستم صحی در افغانستان قابل پیشگیری می باشد. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که مقام های وزارت صحت همه روزه در رسانه ها ظاهر شده و از دستاورد های کلی شان سخن می گویند.
به نظر می رسد که گفته های مقام های وزارت صحت در مورد دسترسی مردم به امکانات صحی و آمار ارایه شده از سوی رییس سازمان جهانی صحت، تفاوت فاحشی را نشان می دهد. متاسفانه افغانستان طی سال های اخیر براساس تحقیقات از سوی کشور ها و نهاد ها مقام های گوناگوی را به دست آورده است. چنانچه قبل از این افغانستان مقام اول  در تولید تریاک را به خود اختصاص داده بود. اکنون مردم انتظار دارند که از این به بعد ما شاهد کسب مقام در جنبه های مثبت آن بوده و از وضعیت و شرایط موجود رهایی یابیم.

دکمه بازگشت به بالا