مشوق های جنسی برای رهبران قبایل

مرد افغان بسیار پیرتر از عمر ۶۰ ساله اش، به نظر می رسید و ریش پهن، شیارهای صورت اش را پوشانیده بود، چون او رهبر یک قبیله است و در عین حال نیز شوهر چهار زن جوان می باشد.

مهمان او یک افسر «سی آی ای» است. او با استفاده از فرصت دست به بکس خود می برد تا تحفه ای کوچکی را به مرد بدهد.
تحفه چیزی نیست، جز چهار تابلیت «ویاگرا».
افسر می گوید: یکی از این تابلیت ها را بخور، خوشت میایه». او هم چنان به تعریف کاکا سام ( نام مستعار رهبر یکی از قبایل افغان) شروع می کند.
اغوای افسر «سی آی ای» کارگر می افتد. او شرایط ملاقات خود را با این مرد، قبلا پیش بینی کرده بود و چهار روز پس از آن، به این جا دوباره باز می گردد. مرد افغان وعده تحویل دهی اطلاعات طلایی را در مورد مسیرهای حرکت و منابع طالبان می خواهد در اختیار افسر یاد شده بگذارد- منتها با این شرط که تابلیت های بیشتری (ویاگرا) به وی داده شود.
برای مقام های استخباراتی ایالات متحده، این یک جنگ کاملا قاطع به حساب می آید که باید به مبارزه با آن بپردازند و در آن برنده شوند. در حالی که «سی.آی.ای»، تجربه ی طولانی در خریداری اطلاعات با پول نقد دارد، بازخیزی مجدد طالبان باعث شده است که این سازمان به روش های جدیدی برای بدست آوردن اطلاعات دست  بزند.
به گفته ی مقام های «سی.آی.ای»، به منظور غالب شدن بر جنگ سالاران بدنام و رهبران قبایلی بی ثبات، آنها از روش های متنوعی برای فراهم سازی شرایط مورد علاقه ی آنها اقدام می کنند. این شرایط شامل تهیه ابزارها، ادویه و تداوی اعضای فامیل این افراد، عروسک ها و وسایل آموزشی، تداوی دندان، تهیه ویزای سفر و گاهگاهی شامل تهیه ادویه های است که شور و قدرت جنسی را افزایش می دهد.
یکی از افسران «سی.آی.ای» که مدت زیادی را در افغانستان کار کرده است: می گوید: «به هر ترتیب این نیاز است تا شما صاحب دوست شوید و بالای آنها تاثیر داشته باشید- ممکن است این کار شما یک مکتب بسازید و یا  به کسی تابلیت های ویاگرا تهیه نمایید». این افسر «سی.آی.ای» و شماری دیگری از آنان که به خاطر این مقاله با آنان مصاحبه شده است، از بیان شهرت خود، ابا ورزیده اند.
مقام ها می گوید که استفاده از این گونه وسایل در افغانستان ضروری است، کشوری که در آن جنگ سالاران و رهبران قبایلی اش به خاطر همکاری شان توقع دارند تا پول دریافت کنند. اگر امریکایی ها از چنین  روش های استفاده نکنند، فرماندهان طالبان، دلالان مواد مخدر و جاسوسان ایرانی از آن استفاده خواهند کرد.
گزینش روش پرداخت رشوه که  به گونه ی معمول پول نقد و سلاح است، گاهی اوقات بهترین گزینه نیست. این جمله را یک افسر سابقه دار که در افغانستان کار کرده است، می گوید. به گفته ی او، سلاح ها معمولا به دستان افراد غلطی می افتد و تحفه های چون پول، جواهر و موتر باعث ایجاد توقعات غیر قابل کنترول می شود.
جیمی اسمیت، مامور پیشین «سی.آی.ای» در افغانستان که اکنون به عنوان مسوول اجرایی یک نهاد خصوصی امنیتی کار می کند، می گوید: «اگر شما به کسی یک هزار دالر بدهید، او می رود و اشیای قیمتی برای خود می خرد و این برای مردم محلی که وی در آن زندگی می کند، این سوال را ایجاد خواهد کرد که آن فرد چطور به زودی پولدار شده است. به گفته ی او «حتا یک چنین فردی اگر به قتل نرسد، می تواند به شخص بیکاره ای بدل شود، زیرا همه می پرسند که او این همه پول را از کجا آورده است».
اسمیت می گوید که مساله کلیدی این است تا برای به دست آوردن معلومات از کسانی استفاده شود که منافع شان در دادن اطلاعات دخیل باشد و از چشم مردم نیز پنهان باشند.
در میان سازمان های استخباراتی جهان به صورت سنتی استفاده از مشوق های جنسی از دیر زمانی رایج است. روبرت بیر، یک افسر متقاعد «سی.آی.ای» و نویسنده چندین کتاب می گوید که جاسوسان شوروی سابق از زنان فاحشه به مثابه ی ابزاری استفاده می کردند تا دیپلومات های دیگر کشورها را به مخبر خود بدل کنند.
بیر می گوید که «کی.جی.بی» همیشه از «زنان عشوه گر» استفاده می کرد و این همیشه کارا بود». به گفته ی او برای افسران استخباراتی امریکا، رایج ترین شیوه فراهم آوری مواظبت های طبی برای مخبران شان و کسانی است که آنها را دوست دارند. او می گوید: «به یاد می آورم که برای یک مرد، ما عملیات قلب را پیشنهاد کردیم».
برای شماری از جاسوسان امریکایی که در افغانستان کار می کنند، استفاده از تابلیت های ویاگرا بخشی از لیست طولانی ابزار های اغواگرایانه آنها در قضایای خاص است. دو تن از افسران سابقه دار که  در مواردی از ویاگرا استفاده کرده اند، می گویند که این شیوه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و صرفا به  آن عده از رهبران کهن سال قبایل این تابلیت ها داده می شود که آن را از ما بخواهند.این در حالی است که دسترسی به این ادویه تقویت کننده قدرت جنسی در مناطق دوردست افغانستان که «سی.آی.ای» در آن فعالیت می کند، ممکن نیست. با این وجود در جاده های کابل فروش این ادویه از سال ۲۰۰۳ به این سو دیده شده است و به دلیل معروف بودن اش،  مردم همه آن را می شناسند.
یک کارمند دیگر «سی.آی.ای» می گوید: «این ادویه را به جوانان نمی دهیم، اما این ادویه همانند یک گلوله نقریین می تواند رابطه ی شما را با مردان کهن سال تقویت کند». رهبران قبایلی افغان معمولا چهار زن دارند و استفاده از ویاگرا، آنان را می تواند به مردان قدرتمندی بدل کند.
تمام کسانی که در ارتباط به این قضیه صحبت کردند، از ارایه جزییات بیشتر، تاریخ و مکان تحویل دهی این ادویه خودداری کردند.
«سی.آی.ای» نیز از ارایه هرگونه ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. یکی از مقام های ارشد استخبارات امریکا که با شیوه کار این اداره در افغانستان آشنا است، می گوید که به آن عده از کارمندان ما که در افغانستان کار می کنند، آموزش داده شده است تا «مبتکر و زرنگ» باشند و از تمام تاکتیک های که « با قوانین کشور ما مطابقت دارد، استفاده کنند».
این مقام استخبارت می گوید: «آنها اوضاع این کشور را می شناسند، بازیگران آن را می شناسند و برای شرایط کار این کشور آماده شده اند، این مهم نیست که ما در کجا هستیم». به گفته ی او «آنها خطر را می پذیرند و برای اجرای کار به هرچه که نیاز باشد، دست می زنند».
مرد ۶۰ ساله ای که چهار تابلیت ویاگرا را  از سوی افسر امریکایی دریافت کرد، یکی از مخبران امریکایی است که در جنوب افغانستان زندگی می کند.  او معلومات وسیعی در زمینه ی روستای محل زندگی خود و منطقه اش دارد.
وقتی که افسر امریکایی ادویه را به او تحویل می داد، تلاش می کرد تا به کمک مترجم خود علایق مرد افغان را بیشتر بکاود. صحبت در مورد خانواده و زنان این مرد باعث علاقمندی بیشتر افسر امریکایی شد. وقتی که افسر امریکایی فهمید که مرد افغان در صحت کامل به سر می برد، او تابلیت ها را پیشکش کرد و از سوی مرد افغان نیز  پذیرفته شد.
چهار روز بعد، وقتی افسر امریکایی دوباره بازگشت، تابلیت ها تاثیر جادویی خود را برجای گذاشته بود. افسر امریکایی باردیگر درخواست های خود را از وی مطرح کرد.
به گفته ی این مقام «مرد افغان با خوشرویی ما را پذیرفت و گفت که تو مرد بزرگی هستی».
«پس از آن ما هرچه که می خواستیم، در آن منطقه می توانستیم انجام دهیم».
 

 

دکمه بازگشت به بالا