مشکل افغانستان و پاکستان ساده اما مزمن

آقای هالبروک، فرستاده‌ی ویژه باراک اوباما، در امور افغانستان و پاکستان، به پاکستان سفر کرد و قرار است به افغانستان و هندوستان نیز سفر نماید. از آن‌جایی که مشکلات افغانستان نمی‌تواند بدون درنظرگیری پاکستان حل شود، سفر آقای هالبرویک، به نظر تحلیل‌گران از اهمیت بالای برخوردار است.
کارشناسان سیاسی کشور می گویند مهم ترین مساله تامین امنیت در دوکشور است. به نظر برخی‌ها هالبروک در امور جنوب آسیا آدم مجربی است و سال‌ها در این مناطق به عنوان مامور کار کرده است، ولی به نظر می رسد آن‌گونه که در واشنگتن گفته شده، اول باید به سخنان حکومت های افغانستان و پاکستان گوش دهد، بعد تصمیم بگیرد. مساله‌ این‌جا است که مشکلات و اختلافات میان افغانستان و پاکستان حتا از زمان تشکیل کشوری بنام پاکستان ادامه دارد و دارای ابعاد گوناگون است.
آقای مهدی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی کشور، می گوید مشکلات میان افغانستان و پاکستان پیچیده نیست، بلکه مزمن است؛ یعنی کهنه است و سال ها است که از این اختلافات می گذرد ولی در اصل آسان است و پیچیده نیست.
به گفته ی آقای مهدی مشکل افغانستان دو ریشه دارد؛ یکی از این ریشه ها در ادعاهایی نهفته است که دولت افغانستان نسبت به پاکستان دارد و این ادعاها ادعاهای ارضی است، چنانچه بعضی از مقام‌‌های دولت افغانستان به این عقیده هستند که  تا ناحیه اتک باید خاک پاکستان را بگیرند، یعنی پاکستان را هم تحلیل و تجزیه می کنند و واکنش پاکستان هم عبارت از طالبانی است که صادر می کند. آقای مهدی می گوید تصور می شود که دولت مقتدر امریکا که نفوذ کافی هم روی افغانستان دارد و هم روی پاکستان، می تواند هردو جانب را متقاید سازد. افغانستان را وادار سازد تا از ادعاهای ارضی دست بردارد و پاکستان هم از سیاست عمق استراتژیک‌اش دست بردارد و مرز، مرز عادی باشد .
به نظر آقای مهدی، این‌که مقام‌های دولت افغانستان بعضا می گویند این مرز (دیورند) خانواده‌ها را جدا می کند، منطقی نیست؛ زیرا تمام مرزهای دنیا خانواده هارا از هم جدا می کند.
آقای مهدی می گوید جامعه جهانی در طی هشت سال گذشته در افغانستان حضور داشته و به عمق بحران افغانستان پی برده و افغانستان را باجزییات شناخته است، بنا براین تعیین سفیر انگلیس در افغانستان به عنوان نماینده‌ی این کشور برای افغانستان و پاکستان به معنای هم‌نظری انگلیس با استراتژی امریکا است. آقای مهدی می گوید معاون اوباما، آقای جو بایدن در کنفرانس جرمنی گفت که افغانستان و پاکستان باید در یک استراتژی واحد قرار گیرند و تعیین یک نماینده از سوی انگلیس برای افغانستان و پاکستان نیز به همین معناست.
آصف بکتاش، رییس حزب ترقی وطن می گوید پاکستان از سال‌های متمادی به این سو در امور افغانستان دخالت کرده و یکی از عوامل بسیار اساسی ناامنی ها در افغانستان، پاکستان است. چنانچه سه روز قبل شماری از افرادی که حملات انتحاری و انفجاری را در افغانستان مدیریت می کردند و گرفتار شدند، از سوی استخبارات پاکستان تمویل و تجهیز می شدند.
به نظر آقای بکتاش، مقام‌های امریکا به این نتیجه رسیده اند تازمانی‌که مداخلات پاکستان در افغانستان قطع نشود، به طور طبیعی نمی شود که ما انتظار تامین صلح، ثبات و امنیت را در افغانستان داشته باشیم . آقای بکتاش می گوید گزارشی که توسط هالبروک به باراک اوباما تسلیم خواهد شد، در سه عرصه خلاصه می‌شود؛ قطع مداخلات خارجی در امور افغانستان، تشدید مبارزه علیه تروریزم، و آغاز اقدام‌های سیاسی- اقتصادی به شکلی که از یک طرف توجه بیشتر به بازسازی در افغانستان صورت بگیرد و همچنان ما شاهد تغییرات سیاسی در رهبری آینده افغانستان باشیم.
به گفته‌ی وی خواست پاکستان یک مورد است و آن این‌که یک دولت مزدور پاکستان در افغانستان حاکمیت داشته باشد و می خواهد که در آینده‌ی افغانستان از نفوذ بیشتری برخوردار باشد.

دکمه بازگشت به بالا