محاکمه یک مقام امنیتی محلی به جرم تجاوز جنسی

«ساعت یک بجه شب پنج شنبه، ۵ فرد مسلح در خانه ی ما در آمدند، هر کاری که خواستند در حق ما انجام دادند و پول و مال زندگی ما را بردند. ما هرچه برای آن ها گفتیم هر چه را می برید،‌ ببرید؛ اما بالای ما تجاوز نکنید…»
این بخشی از اظهارات خانم حلیمه است که در ولایت سرپل بر او و دخترش تجاوز شده است.
جلسه محکمه این قضیه، روز پنجشنبه در محکمه ابتدایی ولایت کابل صورت گرفت.
محکمه، جریان تجاوز بر حلیمه و دخترش را این گونه بیان کرد: «به تاریخ (۲۱ ماه جوزا) ساعت یک بجه شب پنج فرد مسلح وارد خانه ی حلیمه می شوند و‌ علاوه از تجاوز بر او و دخترش، ۴۳ هزار افغانی را با مقداری زیورات با خود می برند».
به گفته ی حلیمه، شوهرش هم گنگ است و هم فلج. او در حالی که اشک از چشمان اش جاری بود و چادری برسرداشت، در مقابل میکروفون محکمه قرار گرفت.
حلیمه زمانی که جریان حمله تجاوز گران را در مقابل حاضران بیان می کرد، سرش پایین بود و صورت اش را با چادرش پوشانده بود. حلیمه دختری دارد ۱۳ ساله به نام انیسه  که او هم مورد تجاوز قرار گرفته است. فقر، محرومیت و از همه بدتر، بدنامی  تجاوز جنسی، زندگی را بر حلیمه تیره و تار کرده و او هیچ گاه به صورت مستقیم به دیگران نگاه کرده نمی تواند.
محمد نسیم، آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت سرپل در این محکمه به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
به گفته ی حلیمه، آمر امنیت با چهارتن از همراهانش بر او تجاوز کرده و ۴۳ هزار افغانی با مقداری از جواهرات اش را به سرقت برده است.
مقام های امنیتی می گویند هنوز چهار تن از همراهان محمد نسیم بازداشت نشده اند.
زمانی که به محمد نسیم وقت داده شد تا دفاعیه اش را برای حاضرین بازگو کند، او گفت که قضیه حلیمه جنجال خانوادگی بوده است. به گفته ی محمد نسیم، شبی که این حادثه اتفاق افتاده، او به دیدن خانواده اش از ولایت بیرون شده بود.
حکم محکمه ابتداییه ولایت کابل در مورد این قضیه چنین بیان شد: «طبق هدایت ماده پانزدهم، ماده ای که مربوط به قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است، (حکم محکمه علیه نسیم) از ابتدای ایام نظارت و توقیف به مدت ۱۶ سال حبسقابل تنفیذ می باشد».
این نخستین باری است که محکمه یک مقام محلی حکومتی در کابل برگزار می شود، در حالی که گزارش ها حاکی از آن است که مقام های محلی، حتا به اتهام های سنگین تر از آمر امنیت ولایت سرپل متهم هستند اما هنوز به صورت علنی محاکمه نشده اند.
اما آنچه که مهم است آغاز بازپرسی از مقام های حکومتی و پایان فرهنگ معافیت علیه آنانی است که در مقام های محلی یا بلند رتبه کار می کنند و از مجازات معاف اند.

دکمه بازگشت به بالا