قتل یک کودک و دو خانم با تبر

دزدانی بی رحم و سنگ دلی که به هدف سرقت وارد خانه ای در ولسوای دشت قلعه ولایت تخار شده بودند، بعد از این که مورد شناسایی قرار می گیرند، دو خانم و یک کودک سه ساله را با تیشه و تبر به قتل می رسانند. با اعترافاتی که توسط آمریت جنایی ولسوالی از مظنونین گرفتار شده این جنایت فجیع گرفته شده است، یکی از افراد قاتل برادر اندر شانزده ساله ی یکی از دو خانم این خانواده بوده است که به قتل رسیده اند. او در اعترافات خود انجام قتل را قبول نموده و از همراهان خود نیز یاد آوری نموده است.
به گفته ی این شخص، آنها چند نفر بوده اند که به هدف سرقت هفتاد و دو هزار افغانی پول نقد که دو روز قبل از عید قربان توسط شوهر خواهر اندر این پسر شانزده ساله از ایران فرستاده شده بود، تا برای تهیه گاو قربانی مصرف شود، وارد خانه شده بودند. ولی بعد از این که مورد شناسایی قرار می گیرند، خانم خانواده که خواهر اندر این پسر شانزده ساله می شد را همراه با خشو و کودک سه ساله اش با تیشه و تبر به قتل می رسانند.
تنها کسی  که از این خانواده زنده می مانند، کودک چهار ساله ای است که احتمالا در این لحظه زیر لحافی به خواب بوده است. ولی دیگر اعضای خانواده که مادر خانواده، خانم خانواده و کودک سه ساله بوده اند، توسط سارقین با تمام شقاوت و بی رحمی به قتل می رسند.
در اعترافات این پسر شانزده ساله امده است:
«ما چند نفر بودیم و به خاطر دزدیدن پولی به خانه ی شوهر خواهرم رفته بودیم که شوهرش دو روز قبل از عید برای خرید گاو قربانی و کالای عیدی بچه هایش فرستاده بود. ولی وقتی داخل خانه شدیم و به زور پول ها را گرفتیم، خواهرم ما را شناخت و وقتی ما فهمیدیم که شناخته شدیم، خواهرم را همراه با خشو و کودک سه ساله اش، با تیشه به قتل رساندیم تا مبادا افشا شده و مجازات شویم».
به گفته ی سارنوال موظف و آمر جنایی تیشه و تبر به خون آغشته، همراه با یک جوره بوت و لباسی که خون آلود می باشند، چیز های اند که از نزد مظنونین و متهمین به دست آمده اند. در حقیقت این ها نشانه های اند که علاوه بر اعتراف پسر شانزده ساله، که خود به انجام این کشتار فجیع اعتراف نموده است، می توانند دلایل اثبات جرم باشند.
گفتنی است که مظنونین این جنایت شنیع در توقیف قرار داشته و قضیه مورد بررسی دستگاه عدلی و قضایی قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا