قاچاقچیان مواد مخدر را به قتل برسانید

اشپیگل آنلاین در گزارشی از هراس سیاستمداران آلمانی مبنی بر این مساله خبر داده است که یک فرمانده عالی رتبه ناتو به نام بانتز جان کرادوک  خواستار کشتار قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان شده است، چه این که آنها در فعالیت های تروریستی نقش دارند و یا نه.  در همین حال ناتو گفته است که این درخواست  صرفا به مثابه ی یک «رهنمود» است و نه یک حقیقت.
این مساله روز چهارشنبه گذشته از سوی اشپیگل آنلاین افشا شده است که براساس آن بانتزجان کرادوک، فرمانده عالی رتبه امریکایی ناتو به  فرمانده نیروهای آیساف در افغانستان چنین دستوری را صادر کرده است. اکنون این موضوع باعث خشم سیاستمداران آلمانی گردیده و آنها خواستار پاسخگویی در این رابطه شده اند. چنانچه اعضای پارلمان جرمنی که متعلق به احزاب مختلف سیانی اند، نیز خواستار توضیح در این ارتباط شده اند.
براساس این دستور، سربازان ناتو جواز دارند تا قاچاقچیان مواد مخدر را و کارخانه های تولید هیرویین را هدف قرار دهند، این دستور شامل حتا آن دسته از قاچاقچیانی است که حتا در فعالیت های تروریستی نقش ندارند و یا این که بر ضد نیروهای خارجی به اقدام های خرابکارانه متوسل نمی شوند.
 در نامه آقای کرادوک که به فرماندهان عالی رتبه ناتو فرستاده شده، نوشته شده است: «پس از این ضروری نیست تا در ارتباط به  قاچاقچیان مواد مخدر شواهد جمع آوری شود و یا به جمع آوری اطلاعات استخباراتی در رابطه به آنان اقدام شود که آیا این افراد ویژگی های یک هدف نظامی را دارند و یا نه».
براساس ادعای نویسنده اشپیگل، اگر این دستور به اجرا گذاشته شود، یک تغییر بنیادین در روش کار ناتو در افغانستان به حساب خواهد آمد؛ در حالی که از زمان حضور نیروهای ناتو در افغانستان، سربازان این پیمان عمدتا مصروف جنگ و مبارزه علیه طالبان و جنگجویان القاعده بوده اند و بس. اما براساس دستور جدید، تمام قاچاقچیان مواد مخدر اکنون می توانند به یک هدف نظامی برای سربازان ناتو در هرکجای از افغانستان بدل شوند. به گفته ی نویسنده اشپیگل، دستور آقای کرادوک می تواند جان هزاران افغان را به صورت طبیعی با خطر مواجه کند، زیرا به این ترتیب کشاورزانی که کوکنار کشت می کنند، آنانی که به عنوان کارگر در مزارع کوکنار کار می کنند و یا آنانی که به دلیل فقر، خشکسالی و یا از روی جبر طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر به کشت کوکنار روی آورده اند، به سادگی ممکن است از سوی سربازان ناتو به قتل برسند.
به گزارش اشپیگل از زمان افشا شدن دستور کرادوک تاکنون میان مقام های کابل، واشنگتن و ناتو گفتگوهای بیشمار تیلفونی برقرار شده است. این در حالی است که شماری از فرماندهان امریکایی از مدتی به این سو نسبت به عدم همراهی متحدان شان در ارتباط به مبارزه قاطع در برابر مافیای مواد مخدر خشمگین اند.  در نامه آقای کرادوک نیز آمده است که متحدان ناتو در ماه اکتوبر سال ۲۰۰۸ در بوداپست بر سر این موضوع به توافق رسیده بودند که قاچاقچیان مواد مخدر با شورشیان ارتباط دارند و در طراحی حملات نیز نقش ایفا می کنند.
 درهمین حال یاپ دی هوپ شیفر، سرمنشی ناتو از افشای این سند خشمگین شده و گفته است که این مساله «غیرقابل قبول» است و باید در این زمینه تحقیقات جامعی صورت گیرد.
به گفته ی نویسنده اشپیگل، فرماندهان ناتو در افغانستان از پذیرش این دستور تاکنون خودداری کرده اند. به نظر آنان این دستور غیرقانونی است و برضد قوانین بین المللی می باشد.
با این حال کرادوک از دستور صادره خود دفاع کرده و گفته است: «آنچه مهم است این است که هیچ چیز غیرقانونی تاکنون براساس این سند، انجام نیافته است».
وزیر خارجه افغانستان، داکتر رنگین دادفر سپنتا نیز از صدور این فرمان انتقاد کرده و گفته است که کشورش با نیروهای آیساف در زمینه ی مبارزه علیه مواد مخدر حمایت می کند، اما «هر قضیه باید مستند ساخته شود». آقای سپنتا گفته است که هرگاه شواهدی وجود دارد که یک قاچاقچی مواد مخدر از تروریستان حمایت می کند، باید علیه آن افراد اقدام شود، درغیر آن کسانی که تنها به قاچاق مواد مخدر می پردازند و جنایتکار اند، باید قضایای آنها به پولیس سپرده شود.
در همین حال مقام های ناتو با تاکید گفته اند که هیچ دستوری در این زمینه صادر نشده است و سند فاش شده تنها یک «رهنمود» بوده است. به گفته ی سخنگوی ناتو در میان متحدان این پیمان توافق نظر در مورد جلوگیری از فعالیت های قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان وجود دارد و این طبیعی است که گاهی در سطوح نظامی نیز در این مورد گفتگو شود.

دکمه بازگشت به بالا