قانون اساسی بازیچه ی دست رهبران سیاسی

کشمکش بر سر  زمان برگزاری انتخابات، شور و نشاط انتخاباتی را از مردم سلب کرده و به جای آن فضای مملو از تشویش و نگرانی را حاکم ساخته است. بیشتر مردم نگران این اندکه سرنوشت این بازی به کجا می انجامد، و چه پیامد های را نصیب کشور و مردم خواهد کرد.

در حالی که قانون اساسی به وضاحت تمام همه چیز را مشخص ساخته است، اکنون زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ختم کار رییس جمهور ظاهرا به عنوان یک قضیه مبهم باقی مانده است. در حالی که تا دیروز تمام مخالفان سیاسی آقای کرزی وی را متهم به نقض قانون اساسی می کردند، اما وی با شگرد های خاص اکنون در دفاع از قانون ایستاده و دیگران را در واکنش انفعالی، در موقف ضد قانون قرار داده است. فرمان اخیر وی که با مخالفت از سوی احزاب مخالف سیاسی، کشور های مهم خارجی و سازمان های ناتو و نمایندگی ملل متحد، همراه شده است، این نگرانی را بیشتر کرده است که آینده سیاسی، و دموکراسی نوپا در افغانستان به کجا خواهد انجامید؟ مردم افغانستان حد اقل انتظارشان این است که از دست آورد های موجود، که دموکراسی نوپا و قانون اساسی می باشد، حراست شود و فرهنگ قانون پذیری در کشور نهادینه شود اکنون دیده می شود. که هیچ یک از طرف های سیاسی باورمندی به اجرای قانون نداشته و بیشتر از آن به عنوان حربه علیه یکدیگر استفاده می کنند. حکومت با گروگان گرفتن قانون و تعلل فراوان اکنون سخن از اجرای قانون می زند و با فرصت اندکی تا زمان انتخابات مانده است، همه را در ناگزیری پذیرش فرمان کرزی و یا ترک صحنه ی رقابت قرار داده است. این همه رخدادها نشان می دهد که مسوولان کشور متاسفانه باورمندی کمتری به قانون اساسی داشته و بیشتر به عنوان یک بازیچه ی سیاسی به آن نگاه می کنند.

دکمه بازگشت به بالا