صدای یک خانم اسراییلی بیایید صدای خود را علیه جنگ در غزه بلند کنیم

صبح امروز تصاویری را مشاهده کردم که فرستنده‌ی آن گفته بود که متعلق به «کمپ آورگان غزه» است. این وحشت، این ستم به نام من صورت می گیرد، زنی یهودی که در غرب اورشلیم زندگی می کند. جنایات اسراییل در برابر انسانیت در غزه به نام منی که یک فعال صلح فمینیست می باشم، صورت می گیرد. این کشتار به نام کسانی صورت می گیرد که من دوست شان دارم. این رنج سبب ایجاد فاصله در جامعه من شده است. این جنایت برعلیه کودکان و مردم فلسطین به نام من صورت می گیرد.
من عمیقا شرمنده ام.
من احساس دردناکی دارم.
من سوگوارم.
من احساس می کنم که خشمگینم.
من احساس همدردی می کنم.
من بخشی از یک اجتماع فعالان هستم.
اجتماع من همه روزه در تلاش است تا این  خونریزی را متوقف کند.
اجتماع من فعالانه برضد اشغال فلسطین تلاش می کند.
اجتماع من فعالانه تلاش می کند تا راه حلی را برای منازعه اسراییل و فلسطین پیدا کند.
گروه من آرزوی مردم فلسطین را برای زندگی در صلح درک می کند.
گروه من نتیجه خشونت، اشغال و فقر و نومیدی ای را که این چیزها به وجود می آورد، می داند.
 گروه من در برابر راسیزم ایستادگی می کند.
گروه من در برابر فقر می جنگد و برای صلح اجتماعی در این کشور تلاش می کند.
گروه من برای ایجاد همکاری مشترک اقتصادی با فلسطینی ها از سال ۶۷ که سرزمین های شان اشغال شد، تلاش می کند.
گروه من یک گروه یهودی- فلسطینی است.
گروه من شامل جوانان و پیران است.
گروه من برای حقوق بشر در فلسطین تلاش می کند.
گروه من برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی خود فعال است.
گروه من می داند که امنیت ما به امنیت فلسطین وابسته است.
گروه من در برابر خشونت و جنگ مبارزه می کند.
گروه من از این که بخشی از روند جنگ و اشغال باشد، متنفر است.
گروه من شامل یک شبکه جهانی زنان فیمینیست است که برضد خشونت و جنگ کار می کند.
گروه من تلاش می کند که از خونریزی فعلی جلوگیری کند و از ستم آن ابر قدرت های که می خواهند ساختارهای  بنیادگرا، سرمایه دار و ملی گرا را با هم یکجا کنند، متنفر است.
گروه من براساس فلسفه عملی و برداشت های نزدیک مان از جهان شکل گرفته است.
گروه من متشکل از افرادی است از اقوام و مذاهب مختلف.
گروه من برای زنان، مردان و جنسیت های مختلف است.
گروه من گروه محلی است
گروه من، گروه جهانی است.
گروه من، شبکه زنان فیمینیست برای صلح است.
من یک زن سیاه‌پوست در اسراییل هستم.
اسراییل فرمان جنایت علیه بشریت را در غزه صادر کرده است.
من احساس شرم‌ساری می کنم.
من احساس می کنم که خشمگینم.
من احساس همدردی می کنم.
ما نمی توانیم شیاطین را بازداریم.
ما به اعتراض های خود در جاده ها ادامه می دهیم و از سیاست گذاران می خواهیم که بگذارند به مردم کمک های انسانی برسد.
ما نامه می نویسیم و جزوه منتشر می‌کنیم.
هرچند صدای ما شنیده نمی شود.
صدای روشن و بلند ما خاموشانده می‌شود.
صدای ما نمی تواند دستگیر خواهران و برادران ما در فلطسطین شود.
صدای ما نمی تواند جلو آتش و ویرانی را بگیرد.
ما به تلاش خود ادامه می دهیم و امیدوار می باشیم.
ما تلاش می کنیم که دیوارهای ساخته شده در اطراف غزه را ویران کنیم.
ما تلاش می کنیم تا گریه غزه را بشنویم.
ما هم چنان تلاش می کنیم که صدای گریه زنان و کودکان را از کانگو، اوگاندای شمالی، جنوب سودان، کولمبیا و دیگر بخش های جهان  نیز بشنویم.
رنج همه جا ناشی از جنگی است که به فرهنگ سیاسی ما ارتباط دارد.
ما به صدای بلند می گوییم ک نه به نام ما
ما نمی خواهیم دشمن باشیم
ما نمی خواهیم بخشی از این زنجیر رنج باشیم.
ما به ضدیت خود علیه جنگ و نظامی گری ادامه می دهیم.
ما به تلاش خود برای ایجاد فرهنگ عدم خشونت، عدالت و صلح ادامه می دهیم.
ما به خدمت برای بشریت ادامه می دهیم.
تا باشد که دیگران را بیاموزیم که همه یکی هستیم.
تا باشد که دیگران را بیاموزیم که یکی از ما، همه‌ی ماست.
تا باشد که ما راهی بیابیم که سامان عدالت را متحول کنیم و درد ها را التیام ببخشیم.
تا باشد که همه در صلح زندگی کنیم
تا باشد که همه خوشحال زندگی کنیم.

دکمه بازگشت به بالا