شمار فارغان مکاتب امسال به سه‌صد هزار نفر می‌رسد

براساس ارزیابی‌ها قرار است امسال در حدود سه‌صد هزار نفر از مکاتب فارغ شوند، اما مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که موسسات تحصیلات عالی ظرفیت کافی برای جذب اکثر این فارغان ندارند.
داکتر عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی، که روز سه‌شنبه، ۲۲ اسد، در مراسم گذاشتن سنگ تهداب ساختمان جدید دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه‌کابل با حضور سفیر جاپان گفت که این وزارت تلاش دارد تا از طریق ایجاد زیربناهای جدید، ظرفیت جذب دانشجویان جدید در دانشگاه‌های دولتی افغانستان را بلند ببرد. آقای عبید افزود که نبود ساختمان درسی، اداری و خوابگاه‌، از جمله عواملی‌اند که ظرفیت جذب دانشجویان جدید در موسسات تحصیلی را پایین آورده است. او گفت: «تعداد فارغان صنوف دوازدهم سال به سال بیشتر می‌شود. سال قبل حدود ۱۸۰ هزار نفر از مکاتب فارغ شدند و امسال حدود سه‌صد هزار نفر فارغ خواهند شد. تلاش جدی تمام رهبری وزارت تحصیلات عالی با روسای دانشگاه‌ها این است تا در بخش زیربنایی که عبارت از ساختمان تدریسی، اداری و هم‌چنین خوابگاه‌ها می‌باشد… این مشکلات را رفع کنیم. نظر به افزایش روزافزون دانشجویان، این تلاش‌ها هم بسنده نیست و ما باید پروژه‌هایی را در هر دانشگاه راه‌اندازی بکنیم تا بتوانیم تعداد زیادی از فارغان را جذب کنیم.»

هیرو تاکاهاشی، سفیر جاپان در کابل، در مراسم گذاشتن سنگ تهداب ساختمان جدید دانشکده کمپیوتر ساینس، گفت که این کشور به ادامه‌ی کمک‌هایش به افغانستان متعهد است. آقای تاکاهاشی که دوره لیسانس را در دانشکده ادبیات دری دانشگاه کابل گذرانده، می‌گوید:‌ «من از فارغان دانشگاه کابل هستم و به همین دلیل تلاش دارم که کمک‌های بیشتری به این دانشگاه صورت گیرد.»

وزیر تحصیلات عالی افزود، براساس برنامه‌‌ی درازمدت این وزارت، تلاش صورت می‌گیرد تا ظرفیت جذب دانشجویان جدید در دانشگاه‌های دولتی متناسب با تعداد فارغان مکاتب شود.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سال گذشته از ۱۷۵ هزار شرکت‌کننده در کانکور، چهل‌وچهار هزار تن در موسسات تحصیلات عالی و سی‌هزار نفر دیگر در موسسات نیمه‌عالی جذب شدند.
وزارت تحصیلات عالی تاهنوز اعلام نکرده که چه تعداد از شرکت‌کنندگان کانکور را در سال آینده جذب می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد رقم فارغانی که از راه یافتن به دانشگاه‌های دولتی محروم خواهند ماند، دو برابر سال ۱۳۹۱ باشد.
طی سال‌های اخیر، به‌دلیل پایین بودن ظرفیت جذب دانشگاه‌های دولتی، سالانه تعداد کم‌تری از فارغان صنف دوازدهم در این دانشگاه‌ها جذب می‌شوند. عدم تناسب میان ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و تعداد فارغان صنف دوازدهم، به یک مشکل جدی مبدل شده است. طی سال‌های اخیر، دانشجویانی که از راه‌یافتن به دانشگاه‌های دولتی بازمانده، پس از اعلام نتایج امتحانات کانکور دست به اعتراضات گسترده زده‌اند.

کمک هشت‌میلیون‌دالری جاپان

در همین‌حال، دولت جاپان مبلغ ۸٫۲ میلیون دالر به‌منظور ایجاد زیربناها به وزارت تحصیلات عالی کمک می‌کند. از این مبلغ ساختمان جدید دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه کابل اعمار می‌شود. هم‌چنین روز گذشته ده عراده بس از سوی سفارت جاپان در کابل به وزارت تحصیلات عالی تحویل داده شد.
مقام‌های وزارت تحصیلات عالی از کمک‌های جاپان به دانشگاه کابل ابراز قدردانی کرده می‌گویند که قرار است ساختمان جدید دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه کابل تا هجده ماه دیگر اعمار شود.
هیرو تاکاهاشی، سفیر جاپان در کابل، در مراسم گذاشتن سنگ تهداب ساختمان جدید دانشکده کمپیوتر ساینس، گفت که این کشور به ادامه‌ی کمک‌هایش به افغانستان متعهد است. آقای تاکاهاشی که دوره لیسانس را در دانشکده ادبیات دری دانشگاه کابل گذرانده، می‌گوید:‌ »من از فارغان دانشگاه کابل هستم و به همین دلیل تلاش دارم که کمک‌های بیشتری به این دانشگاه صورت گیرد.»
جاپان از جمله کشورهای مهم تمویل‌کننده طی ده‌سال اخیر به افغانستان است. این کشور طی بیش از یک دهه اخیر، نزدیک به پنج میلیارد دالر در بخش‌های انکشافی افغانستان به‌مصرف رسانده است. هم‌چنین این کشور دو سال پیش اعلام کرد که سالانه یک میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند. مقام‌های دولتی، کمک‌های دولت جاپان به افغانستان را موثر خوانده می‌گویند که این کمک‌ها در بخش‌هایی که مدنظر دولت بوده به‌مصرف رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن