سفر آقای کرزی تاییدی است بر توافقات پاکستان با طالبان

در حالی که دولت پاکستان با امضای یک توافق نامه ی آتش بس ده روزه با طالبان در منطقه سوات، به آنها اجازه داده است تا شریعت خود ساخته ی طالبانی شان را به اجرا درآورند، رییس دولت افغانستان عزم سفر به آن کشور کرده است تا در مورد مبارزه بر ضد تروریزم و هراس افگنی و اتخاذ شیوه های مطمین تری، با زمامداران آن کشور مذاکره و گفتگو نماید.  چنین مسافرت هایی به ذات خودش مورد اشکال نیست، ولی در شرایطی که دولت پاکستان تعهد کرده است در مبارزه بر ضد تروریزم با جامعه جهانی و افغانستان متحد و هم پیمان باشد،  خواسته یا ناخواسته نوعی توافق اعلام ناشده با آن توافقاتی ای است که صد درصد وضعیت امنیتی در افغانستان را بدتر می سازد.

لازمه بسیار ابتدایی و بدیهی در مبارزه مشترک بر ضد تروریزم که یک تهدید جهانی به حساب می آید، این است که هیچ یک از طرف های درگیر نباید بدون هماهنگی با سایر متحدین به توافقی با دشمن مشترک دست یابد که بر ضد دیگران تمام می شود. از همین سبب زمانی که رژیم قبلی توافق مشابهی را با طالبان به امضا رسانید،  مورد اعتراض و اظهار نگرانی های زیادی در داخل و خارج افغانستان گردید و به صورت آشکاری وضعیت امنیتی در افغانستان را مورد تهدید قرار داد. اکنون حکومت غیرنظامی پاکستان به تکرار همان تجربه ناکامی می پردازد که در زمان جنرال مشرف نیز نتیجه ای جز تقویت هرچه بیشتر طالبان نداشت.  دولت مردان پاکستان مسلما از این مسافرت حداکثر استفاده را می برند و همان گونه که اسلاف شان همیشه به عمد کوشیده اند از حسن نیت و خوش قلبی و سهل انگاری سیاست مداران افغانستان استفاده نمایند، این بار نیز قصد دارند سفر آقای کرزی را نشانه ای از موافقت شان با امضای آتش بس با طالبان سوات بنمایانند و حتا آن را به عنوان یک الگوی قابل پیروی در پیش روی آقای کرزی بگذارند.  آینده نشان خواهد داد که مدت زمان این آتش بس تمدید خواهد شد و طالبان خواهند توانست با بهره گیری از آن به عملیات تروریستی شان در افغانستان ادامه دهند.  مسافرت آقای کرزی در حالی انجام می شود که یک هفته از حملات قاتلانه ی طالبان بر چندین منطقه در کابل نگذشته است. حمله ای که حدود سی تن از هم وطنان ما را به خاک و خون کشاند و تعداد بیشتری را زخمی کرد و صدها خانواده را برگلیم عزا نشانید. از یاد نبرده ایم که آقای زرداری با چند بار تاخیر ناموجه به افغانستان آمد و هوشیارانه کوشید موضع ضد هندی اش را از تربیون افغانستان به گوش جهان برساند و هندی ها را نسبت به افغانستان مظنون سازد. آیا رییس دولت ما نیز نمی توانست حداقل مسافرت اش را به تاخیر بیاندازد و از این طریق بر توافق پاکستانی ها اعتراض و نگرانی خویش را ظاهر سازد. زیرا تردیدی نیست که این توافق نتایج و پیامدهای منفی زیادی برای افغانستان دارد. گفتنی است که این مسافرت دومین سفر از زمان روی کار آمدن حکومت جدید زرداری و ششمین سفر از سلسله مسافرت های آقای کرزی به پاکستان است که با تاسف هیچ کدام نتیجه ای جز گستاخ شدن هر چه بیشتر طالبان در پی نداشته است. آتش بس با طالبان پاکستانی امتیازی است که به طالبان داده می شود و هزینه ی آن نیز با به خون غلطیدن جوانان افغان پرداخته می شود. ما تنها مردمی هستیم که برای چندمین بار از یک سوراخ گزیده می شویم ولی باز هم با لجاجت انگشت خود را به همان سوراخی فرو می بریم که قبلا گزیده شده بودیم.  

 

دکمه بازگشت به بالا