زندان بگرام اگر بدتر از گوانتانامو نباشد، مانند آن است (قسمت اول)

گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ از ازدحام جمعیت در زندان ها، شرایط « دشوار» ، فقدان شفافیت در مورد دلیل حقوقی زندانی ساختن ها، زندانیانی که بدون اطلاع و ابلاغ محبوس شده اند را بیان می کند.
جهان انتظار دارد باراک اوباما مطابق به وعده های مبارزات انتخاباتی اش، زندان گوانتانامو را ببندد و دستگاه قضایی ایالات متحده امریکا همچنان درمورد زندانیان پایگاه هوایی بگرام در افغانستان که شرایط شان هرگاه از گوانتانامو بدتر نباشد، بهتر هم نیست، تصمیم بگیرد.
میلیون ها انسان در روی زمین می دانند که بوش با ختم دوران کارش وظیفه ی بستن زندان خلیج گوانتانامو درکیوبا را برای اوباما گذاشته است، لاکن شمار اندکی می دانند که رییس جمهور جدید با عین تنگناها و مشکلات گسترده تر در مورد زندانی قرار دارد که ۷۰۰۰ کیلومتر از ایالات متحده امریکا فاصله دارند.
مشکلی که در این جا وجود دارد این که با «گیتموی دیگر» یا زندان نظامی دیگری در پایگاه هوایی بگرام که قریب ۶۰۰-۷۰۰ زندانی دارد، چه می توان کرد؟
این « گیتموی دیگر» پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ به مثابه ی مکان موقتی جهت تشخیص افراد مظنون توسط نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا ایجاد شد. اکنون در این مکان، زندانیان گوانتانامو وجود دارند.
درسال ۲۰۰۵ ، پس از آن که بنابراسناد محکم اثبات گردید که در این زندان، زندانی ها کشته شده اند، مورد شکنجه قرار گرفته و «ناپدید» گشته اند، ایالات متحده امریکا تلاش هایی را روی دست گرفت تا این زندان را به مقام های افغانستان تسلیم بدهد. مگر بنا بریک سلسله سو اقدام های حقوقی، دیوان سالارانه واداری، این زندان تا هنوز درکنترول نظامیان امریکایی قرار دارد. بنا بریک گزارش قابل اعتمادی که اخیرا انتشار یافته است، کمیته بین المللی صلیب سرخ شکایت کرده است که سو رفتار با زندانیان تا هنوز در این زندان ادامه دارد.
گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ از ازدحام جمعیت در زندان ها، شرایط «دشوار»، فقدان شفافیت در مورد دلیل حقوقی زندانی ساختن ها، زندانیانی که بدون اطلاع و ابلاغ محبوس ساخته شده اند و «در سلول های انفرادی ای که محل آنها معلوم نیست «نگهداری می شوند و» برخی اوقات در معرض چنان رفتارهای ظالمانه ای قرارمی گیرند که درآن میثاق ژنیو پایمال می شود»، سخن به میان آورده است. برخی کسان در این زندان ها از پنج سال بدین سو زندانی اند که نه اتهامی علیه آنها وجود دارد و نه آنها وکیل مدافعی دارند. صلیب سرخ می گوید: «به ده ها زندانی برای هفته ها و حتا ماه ها درجاهای نامعلومی قرار داده شده و از چشم  بازرسان زندان ها پنهان نگهداشته می شوند،.
بنابه اظهار حنا شمسی، عضو انجمن آزادای های مدنی امریکا: «هرگاه بگرام بدتر از گوانتانامو نباشد، مانند آن است. مادامی که یک زندانی در توقیفگاه امریکایی و تحت کنترول امریکا قرار دارد، ارزش های ما در گرو چگونگی رفتار با وی قرار داشته و تعهد ما نسبت به حاکمیت قانون مورد آزمایش قرار می گیرد».
وی به انترنشنل پرس سرویس یا «آی پی اس» گفته است:
« آن بدرفتاری هایی که کمیته بین المللی صلیب سرخ از آن سخن به میان آورده است، برای ما ایجاد نگرانی می کند که در این آزمایش ناکام می مانیم.
اداره بوش به این اکتفا نکرد که خود را به رژیم غیرقانونی زندانی ساختن ها در گوانتانامو محدود سازد، وکوشید آن را به افغانستان نیز سرایت بدهد»…
ادامه دارد

دکمه بازگشت به بالا