زنان بامیان صندوق خیریه ساختند

برای اولین بارصندوق خیریه برای زنان فقیر و بی بضاعت در قوماندانی امنیه ولایت بامیان افتتاح شد

یک صندوق خیریه به ابتکار پولیسان زن که در قوماندانی مشغول کاراند، بنا گذاشته شده و قرار است که برای آن عده از خانم هایی که واقعا نیازمند اند کمک نمایند.
گفته می شود که در این اواخر تعدادی از خانم های تگدی گر در کوچه و بازار دیده شده و مسوولان قوماندانی به منظور رفع مشکلات آنان دست به چنین اقدامی زده اند.
آقای عوض محمد نظری، قوماندان امینه  بامیان، راه اندازی این صندوق را برای کمک به نیازمندان لازم و ضروری دانسته، گفت: ما سال گذشته نیز چنین صندوقی را برای کمک به نیازمندان مرد ایجاد نمودیم که تاکنون فعال است.

«قرار است این صندوق را افراد و اشخاص خیر، کارمندان ادارات دولتی و غیردولتی حمایت مالی نمایند.
همچنان به منظور حمایت از این صندوق، نمایندگان حقوق بشر، یوناما، ریاست امورزنان و سایر نهادهای ملی و بین المللی وعده ی همکاری داده اند».
محمد سجاد محسنی، عضو شورای ولایتی بامیان ایجاد این صندوق را در ولایت بامیان یک پدیده ی نو تلقی نموده، به صدای آلمان گفت: «چنین فعالیت های بشر دوستانه در بامیان برای زنان تازگی دارد».
وی همچنین وعده سپرد که در هر نماز جمعه برای نمازگزاران گوشزد خواهد نمود تا آنان نیز در این کار خیر با آن ها همکار باشند.
مسوولان ادارات معتقد اند که این صندوق نمی تواند تمامی نیازمندی های مستحقین را برآورده نماید، ولی می تواند موثریت لازم را داشته باشد.
خانم پروین رحیمی، مسوول بخش حمایت و انکشاف زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، این عمل پولیسان زن را به دیده ی قدر نگریسته و آن را یک گام مثبت می پندارد.
پروین رحیمی انگیزه ی این کار را موجودیت خانم های گدا در شهر عنوان نمود.
ناهید رضایی، یکی از پولیسان زن، خوش بین است که با کمک های این صندوق بتواند فقر را کاهش دهد تا از میزان جرایم نیز کاسته شود.
وی که دربخش خشونت های خانوادگی قوماندانی امنیه ایفای وظیفه می نماید، یگانه عامل جرم را ضعف اقتصادی خانواده هامی داند.
همچنان خانم زینب نظری، یکی دیگر از پلیس های زن، فعالیت این صندوق را برای رفع مشکلات زنان فقیر و بی بضاعت مفید می خواند.
گفته می شود که ریاست امور زنان نیز دوسال قبل صندوق قرض الحسنه را  در ریاست امور زنان فعال ساخته که هم اکنون از این صندوق نیز تعدادی ازخانم ها می توانند استفاده نمایند.

 

دکمه بازگشت به بالا