روز بد بیادر نداره

به نقل از برخی از رسانه ها، همایون صدیق، رییس دفتر وزیر مالیه کشور گفته است که آقای انورالحق احدی، رهبر حزب افغان ملت و وزیر مالیه روز استعفای خودش را به مقام ریاست جمهوری تقدیم کرده است، اما معلوم نیست استعفای ایشان پذیرفته شده است یا نه؟ زیرا سخنگوی ریاست جمهوری، آقای حمید زاده از آن اظهار بی خبری می نماید. به نقل از خبرگزاری پژواک، یکی از روزنامه های غیر دولتی علت استعفای ایشان را قصد اصلاحاتی که وی در صدد انجام آن بود، ولی با مخالفت رییس جمهور مواجه شده بود، دانسته است. 

اگر چنین باشد، هیچ معلوم نیست که چرا وی قبل بر این درصدد انجام چنین اصلاحاتی نشده است. در گذشته شایعات زیادی از حزبی ساختن وزارت مالیه بر سر زبان ها بود که طبعا نمی شود آن را زیر عنوان اصلاحات یاد کرد. اگر هم ظاهرا آقای احدی قصد خویش را مبنی بر راه اندازی اصلاحات اعلام کرده باشد، بهانه ای برای استعفای اش می باشد که می تواند برایش اعتبار. آبرو کمایی کند.  در غیر آن صورت طی مدتی که ایشان به عنوان وزیر مالیه ایفای وظیفه می نمودند حوادث و وقایع زیادی به وقوع پیوسته است که هر کدام از آنها می توانست موجب برانگیختن حساسیت ایشان شود، هر چند آن وقایع مستقیما به وظایف ایشان مربوط نمی شد. آقای احدی عضویت کابینه ای را داشت که بدترین نمونه حکومتداری را در کل جهان به نمایش گذاشته است و تمامی زشتی ها و معایب و کمبودها که هر حکومتی ممکن است قسمتی از آن را داشته باشد،  به تنهایی حمل می کرد و پروایی هم از اعتراض و انتقاد در سطح داخل و خارج نداشت. هم از این سبب است که عوامل و دلایل دیگری برای استعفای ایشان جست.  برخی ها با این اعتقاداند که آقای احدی،  که قصد نامزدی در انتخابات آینده را دارد، برای آماده شدن در کارزار انتخاباتی چاره ای جز استعفا نداشت که می دانست اگر استعفا هم ندهد، رییس دولت به مجرد مطمین شدن از قصد وی، همان گونه که سارنوال ثابت را از وظیفه سبک دوش کرد، عذر ایشان را نیز می خواست و این مسلم برای ایشان خوب نبود. حتا اگر موضوع نامزدی ایشان صحت هم نداشته باشد، آرزومندی ایشان را برای حضور در حکومت بعدی خواه به عنوان معاون رییس جمهور بعدی یا وزیر یک وزارت کلیدی نمی توان نادیده انگاشت که تحقق و بر آوردن این خواست مستلزم استعفای ایشان می باشد. ظاهرا آقای احدی نیز به این باور رسیده است که ستاره ی بخت آقای کرزی در حال افول است و ایشان شانسی برای کامیابی در انتخابات بعدی ندارند، که این باور با در نظر داشت روابط و آشنایی های ایشان با نهادها، محافل و شخصیت های خارجی،  ضعیف به نظر نمی رسد. حتا این احتمال را که ایشان پس از سفر اخیر هیات حقیقت یاب ملل متحد و اشارات آنان،  تصمیم به استعفا گرفته است، نمی توان مردود دانست.
استعفای نا منتظره آقای احدی در آخرین ماه های حکومت آقای کرزی،  نشان دهنده ی این واقعیت است که حتا نزدیک ترین یاران آقای کرزی نیز،  از پیروزی وی ناامید شده اند و این است که برخلاف رسم و سنت رفاقت و هم پیمانی درصدد آن هستند که گلیم خویش را از موج های احتمالی،  سالم بیرون کشند و به فکرآینده خویش باشند؛ هرچند آقای کرزی در کلیه حالات،  حمایت و جانبداری خویش را از آنان دریغ نداشته است. ولی چه می توان گفت که از قدیم گفته اند « واگور تنها گور» و شنیده ایم که «روز بد بیادر نداره». معلوم نیست که پس از آقای احدی چه کس دیگری استعفا خواهد داد. ولی مطمینا می توان گفت که آن شخص آقای قرقین نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا