راهکار های جدید چه خواهد بود؟

خانم نینسی پلوسی، رییس کانگرس ایالات متحد امریکا که به منظور دیدار با مقام های دولت افغانستان به کابل آمده است، گفته است که کشورش راهکارهای جدیدی را به منظور هماهنگ ساختن مبارزه با هراس افگنی و نتایج بهتر از آن مدنظر می گیرد. براساس اعلامیه ای که از دفتر سخنگوی رییس جمهور انتشار یافته است، خانم پلوسی به آقای کرزی اطمینان داده است که کشورش پیشنهادهای افغانستان را در استراتژی جدید مدنظر گرفته و برای ایجاد هماهنگی بیشتر که نتایج خوبی را در پی داشته باشد،

کوشش خواهد کرد.  وی در ضمن از همکاری کشورش در جهت بازسازی افغانستان نیز اطمینان داد. این مسافرت به دنبال مسافرت آقای هالبروک، نماینده خاص رییس جمهور امریکا برای افغانستان و پاکستان، صورت می گیرد که ظاهرا از حمایت از دولت افغانستان به آقای کرزی اطمینان بخشیده بود. در همین فاصله آقای کرزی طی یک مکالمه تیلفونی با آقای اوباما نیز چنین اطمینانی را دریافته بود.  مجموع این دید و بازدید ها می تواند نشانه های امیدوار کننده به آقای کرزی باشد و از آن در کمپاین انتخاباتی خودش که از خیلی قبل آغاز شده است، بهره ببرد و با قوت قلب بیشتری به آینده چشم دوزد، در حالی که در اظهارهای مقام های امریکا نه حمایت از شخص آقای کرزی بلکه حمایت از دولت افغانستان وعده داده شده است.  به هر حال در این شکی نیست که آقای کرزی می تواند از این گفتگوها به عنوان یک برگه ی تبلیغاتی بهره برد. چنانچه در اولین انتخابات ریاست جمهوری نیز یکی از عوامل موثر در پیروزی ایشان، حمایت و جانب داری امریکا از وی بود، حمایتی که دیگر نامزدهای انتخابات از آن محروم بودند.  اما بعید به نظر می رسد که هنوز به طور قطع در این مورد به خصوص بتوان سخن گفت،  بلکه آن گونه که از مجموع صحبت های آقای هالبروک با شخصیت ها و نهادهای افغانی می توان فهمید عکس آن نیز محتمل است.  در همین حال خبر می رسد که یک هیات افغانی به سرپرستی وزیر خارجه و شرکت وزیران دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، امروز به امریکا می رود تا نظرات جانب افغانستان را نیز شامل استراتژی جدیدی سازد که باراک اوباما وعده کرده بود.  خبر مسافرت این هیات،  چند روز قبل توسط آقای کرزی اعلام شده بود و به نظر می رسد که مقام های امریکایی آن را در اجندای خویش نداشتند.  هنوز معلوم نیست چه پیشنهادهای مشخصی از جانب افغانستان در تنظیم این استراتژی ارایه خواهد شد و تا چه حدی مورد قبول قرار خواهد گرفت. مسلما مساله ی کشتار غیرنظامیان می باشد، که به ویژه در این اواخر بارها توسط شخص رییس دولت عنوان می شد،  و آن هم صرفا بنابر مصلحت های سیاسی بود،  زیرا آقای کرزی در موارد دیگری مثلا کشتار مردم شبرغان توسط جمعه خان،  یا کسانی که در منازعه میان کوچی ها و هزاره ها کشته شدند و نظایر آن، چنین حساسیتی را از خود بروز نداده بود.

 

دکمه بازگشت به بالا