دوستی با هند یک ضرورت استراتژیک

وزیر خارجه هند آقای پرناب مکرجی به دعوت وزیر خارجه افغانستان، دیروز وارد افغانستان شد و قرار است در مورد بهتر ساختن مناسبات و روابط میان هند و افغانستان، موضوعات منطقه ای،  امنیت و مبارزه با تروریزم با مقام های افغانی گفتگو نماید. در عین حال وزیر خارجه هند قصر ستور را که به کمک مالی کشور هند بازسازی شده است، افتتاح خواهد کرد. کشور هند از آغاز به وجود آمدن اداره موقت تا حال ۱۲۵۰ میلیون دالر کمک مالی را به افغانستان تعهد کرده است که موارد مصرف آن شامل برخی از پروژه های انرژی، مخابرات، تعلیم و تربیه و اعطای بورس های تحصیلی برای دانشجویان می باشد. کشور هند از روند جاری در افغانستان پیوسته حمایت کرده است و قبل از آن به ویژه پس از حصول استقلال افغانستان توسط غازی امان الله خان،  در عرصه های آموزشی و غیره با مردم افغانستان همکار بوده است و متقابلا افغانستان به ویژه در عصر امان الله،  پناهگاه امنی برای آزادی خواهان هندی بوده است.

چنانچه رییس حکومت در تبعید هند در زمان حاکمیت استعمار انگلیس بر هند، مدت مدیدی در افغانستان به سر می برد و هم او بود که در محکمه ی ظالمانه محمد ولی خان در زمان نادرشاه، از کارکردهای وی دفاع نمود. در هر صورت تامین و تحکیم رابطه با هند را به فال نیک باید گرفت، زیرا بر خلاف حکومت های پاکستان که از زمان به وجود آمدن اش تا اکنون، هیچ حسن نیتی در رابطه با افغانستان از خود نشان نداده است،  هند هیچ خاطره ی آزار دهنده ای در تاریخ معاصر ما ندارد. از همین سبب می توان انتظار داشت که ادامه و تحکیم رابطه با هند، حساسیت هایی را در پاکستان به وجود آورد، زیرا پاکستان همیشه به افغانستان به عنوان حریم انحصاری خودش نظر داشته و به صورت غیر مستقیم ادعای قیمومیت داشته است. البته دولت افغانستان متعهد است که دوستی با هیچ کشوری را،  به معنای دشمنی با هیچ کشور دیگری نگیرد و فقط منافع افغانستان را محور قرار دهد. در عین حال به این واقعیت نباید کم بها داد که کشور هند رقم قابل توجهی از مسلمانان را نیز در خود جا داده است و آنان به عنوان شهروندان متساوی الحقوق، شناخته می شوند. تجربه دموکراسی در هند تجربه ارزشمندی است،  بر علاوه آن که موجودیت دموکراسی تضمین مطمینی برای ادامه و تعمیق روابط دوستانه با آن کشور می باشد. زیرا این رابطه الزاما از شفافیت و صراحت برخوردار خواهد بود. چون در یک نظام مبتنی بر دموکراسی، چیزی در زیر پرده وجود ندارد. یکی از نتایج رابطه ی کشور ما با هند، ایجاد تعادل در روابط ما با پاکستان است، به خصوص اگر توافقات مشخص و معینی در رابطه با مبارزه بر ضد تروریزم و مواد مخدر نیز صورت گیرد. گذشته از همه کمک هند در زمینه های آموزشی و تعلیمی و جلب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و نیز بخش صحی و هم چنان عرصه های بازسازی،  افغانستان را قادر می سازد هم ظرفیت های داخلی خودش را فعلیت ببخشد و هم زمینه ها و شرایطی را که تروریزم و مواد مخدر با استفاده از آن ها قدرتمند می شوند، تضعیف و در نهایت نابود سازد. در نظر باید داشت که مردم هند همچون مردم افغانستان از دیر باز بدین سو در تهدید مداوم از جانب تروریست ها هستند و خود به خود به همکاری صادقانه در این زمینه تمایل دارند.

دکمه بازگشت به بالا