دوران قهرمان شدن گذشته است

رییس جمهور حامد کرزی، روز گذشته گفت که اگر ملاعمر رهبر طالبان برای گفتگو حاضر شود، وی امنیت این مذاکرات را تضمین خواهد کرد.
او هم چنان گفت که اگرجامعه جهانی با مساله مذاکره مشکل دارد می تواند از افغانستان خارج شود. در حالی که ایالات متحده امریکا و شماری از کشورهای اروپایی با جستجوی راه حل های سیاسی و مذاکره با برخی از حلقات طالبان علاقمند اند، موضوع مذاکره با ملاعمر که هنوز در لیست سیاه ملل متحد و امریکا قرار دارد، هنوز از سوی هیچ یک از این کشورها تایید نشده است.
کرزی در نشست خبری روز گذشته که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود گفت: «اگر من بگویم که امنیت ملاعمر را تامین می کنم، جامعه جهانی دو انتخاب در پیش رو خواهد داشت، مرا برکنار کند و یا از این کشور بیرون شود، اگر با این مساله موافق نیستند».
کرزی در ادامه سخنان خود گفت: «اگر آنها مرا به خاطر آوردن صلح در افغانستان برکنار کنند، من بسیار خوشحال خواهم شد. اگر آنها موافق نیستند می توانند از این کشور بروند. اما ما هنوز در آن مرحله قرار نداریم».
این سخنان شتاب زده را کرزی در حالی بیان می کند که به تازگی از کنفرانس گفتگوی ادیان از نیویارک برگشته است. او در جریان اشتراک در این کنفرانس با ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی و نیز آصف علی زرداری، رییس جمهوری پاکستان دیدار کرده بود. برخی کارشناسان می گویند که ممکن است در جریان این دیدار سه جانبه، کرزی امیدواری های در مورد پیوستن برخی حلقات طالبان از زبان آصف علی زرداری و ملک عبدالله شنیده باشد، که می خواهد با گفتن مساله‌ی تامین امنیت ملاعمر برای مذاکرات، جوسازی کند و زمینه را برای پیوستن برخی از رهبران ارشد طالبان مساعد سازد.
در عین حال گمان دیگر این است که کرزی از دوستان غربی خود برای نامزد شدن در انتخابات بعدی، کاملا نا امید شده است و زیر فشار قرار دارد تا در انتخابات بعدی خود را نامزد نکند. به همین خاطر اکنون می خواهد با بیان مسایل حساسیت برانگیز از خود یک قهرمان بسازد.

دکمه بازگشت به بالا