دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (دولسمه برخه)

۲- لوست:
دلوست بدلیدونکو ځینو عواملو لکه بوختیا، دعایدو کچه، په ټولنه کې دهغه سره چلند کول او په کورنۍ کې دهغه دوضعیت سره ورته اړیکی لری. ددې څیړنی دلاس ته راوړلو څخه داسی ښکاریږی چې په ټولنه کې دنالوستو معلولیت لرونکو کسانو دبیکارې کچه دلوستو نه ډیره ده، څیړنې وښودله، چې دلوستو معلولیت لرونکو کسانو څخه یوازی ۲۹٫۴٪ یې بیکاران وه په داسی حال کې چې دنالوستو کسانو دګروپ څخه دبیکارانو شمیر ۷۰٫۶٪ ته رسیده. لوست لرل دمعلولیت لرونکی کس دکارپیداکولو کچه لوړوی ددې ترڅنګه دمعلولیت لرونکو لوستو کسانو عاید هم دنالوستو څخه توپیر لری. دلوستو معلولیت لرونکو لږو کسانو وویل، چې دوی بیکاره دی، په داسی حال کې چې نالوستو بیا خپل دبیکاری کچه لوړه وبلل او هیڅ ډول عاید نلری.
ددې څیړنی څخه داسی معلومیږی چې هغه معلولیت لرونکی چې لوست کولای شی ترنالوستی معلولانو په لږه کچه باندی دلفظی تاوتریخوالی سره مخامخ وی دا په داسی حال کې ده چې د فزیکې تاوتریخوالی په برخه کې دلوست او نالوست لرل دومره توپیر نکوی. دنورو معلوماتو له پاره ۸ جدول وګوری. خو سوال دادی چې ولی هغه معلولیت لرونکی چې لږ لوست لری یا یې نلری ترلوستو معلولیت لرونکو څخه ډیر ترلفظی تاوتریخوالی لاندې دی؟
یو دهغه سببونو څخه ممکن داهم وی، چې لوستی معلولیت لرونکی کسان په کارونو بوخت وی او دکار په سیمه کې دهغوی خلکو سره په اړیکو کې دی چې هغوی هم لوستی کسان دی او یا هم دمعلولیت څخه ډیر معلومات لری، او هم هغه معلولیت لرونکې کسان چې بوختیا لری نو په کوڅه او بازارکې ډیر نه ښکاری نو ځکه دټولنې دغړو وپیغورته لږ وخت لری، ددې ترڅنګه داهم ویلای شو چې ځواب ورکونکو چې داځواب ورکړی دی چې دوی لوستی کسان دی او پخپله په ښونځۍ یا پوهنتون کې په زده کړو بوخت دی او هلته ټول کسان دلوست نعمت لری نو ددوی سره راشه درشه لرل پخپله دتاوتریخوالی کچه ټیټوی او یا یې له مینځه وړی.
پانې لړی

دکمه بازگشت به بالا