دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (اتمه برخه)

په کورنیو او ټولنه کې دمعلولیت لرونکو کسانو ستونزې:
ددغې څیړنې یو هدف دادی چې په ټولنه او کورنیو کې دمعلولیت لرونکی کس ستونزې ولټول شی. آیا ددغه کسانو سره په کورونو او ټولنه کې  مناسب چلند کېږی او که نه؟ او که معلولیت لرونکی کسان ځورول کېږی نو آیا دغه ځورول دټولنی له خوا دی او که دکورنیو له خوا؟
په کورنیو کې ستونزی لرل:
ددغه څیړنی څخه لاس ته راغلی معلومات راښی چې دمعلولیت لرونکو کسانو کورنۍ ۹۱٫۳۵٪  یې دخپلو معلولیت لرونکو غړو سره سمه وضعه کوی او هغوی تری راضی دی،
خو یوازی ۸٫۶۵٪ دځواب ورکونکو څخه دخپلو کورنیو دوضعی څخه ناراضیتوب وښوده. په داسې حال کې چې دمعلولیت لرونکو کسانو ډیره برخه په کمزوری اقتصادی وضعیت کې ژوند کوی، هغوی بیکاره دی او دکور دغړو شمیر یې ډیر دی، خو بیا هم دوی دخپلې کورنۍ دغړو دچلند څخه راضی دی، په دې څیړنه کې دمعلولیت لرونکو کسانو په اړه یو بل سوال هم شوی دی چې په ټولنه او کورنیو کې دوی دکوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دی؟ او هم دهغه معلولیت لرونکو کسانو شمیر چې دخپلو کورنیو دوضعی نه شکایت لری له هغو چې راضی دی ډیر لږ دی، ځینی یې دجسمی تاوتریخوالی، ځینی یې دخبرو په وسیله او نور یې بیا دکورنیو لخوا دازادۍ دسلبولو شکایت لری.
څلورم جدول: په کورنیو کې دمعلولیت لرونکو کسانو ستونزی
لکه څنګه چې دپورته جدولونو څخه څرګندیږی دمعلولیت لرونکو کسانو ډیره برخه دلفظی (خبرو) دتاوتریخوالی څخه شکایت لری، او پس له هغه دفردی ازادیو سلبول او فزیکی تاوتریخوالی ځای نیسی. او په فزیکی تاوتریخوالی کې بیا په لرګیو وهل او په ډبره ویشتل ډیر پیښیږی. په همدې ډول توهینول او پیغور ورکول یو دهغه ډیرو تاوتریخوالی څخه دی چې معلولیت لرونکې کسان ورسره مخامخ دی.
په ځینو برخو کې کورنۍ دشخصی یا فردی ازادیو دسلبولو سبب هم ګرځی، لکه څرنګه چې ځواب ورکونکو کسانو ویلی دی چې ددوی کورنۍ ددوی دګډون څخه په ټولیزو ناستو او مجلسونو کې شرمیږی نو ځکه هغوی ته دګډون اجازه نه ورکوی.
معلولیت لرونکې کسان په سیمه او ټولنه کې هم دتاوتریخوالی سره مخامخ کېږی چې اوس به موږ دغه موضوع تر اوږدې څیړنی لاندی ونیسو.
پاتې لړی

دکمه بازگشت به بالا