دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (اوومه برخه)

اقتصادی وضعیت:
داقتصادی وضعی دڅیړلو له پاره د بوختیا، ورځنی عاید او دمعلولیت لرونکو کسانو داقتصادی وضعی څخه معلومات ترلاسه شوی دی. لکه څنګه چې معلومیږی دمعلولیت لرونکی ډیر کسان بیکاره دی او دځواب ورکونکو ځینی یې کارونه لری، آزاد بوختیا لرل تر رسمی بوختیا ډیر دی دمثال په ډول ۲۱٫۹٪ معلولیت لرونکې کسان آزاد بوختیا لری، ۵٫۵٪ دولتی کار کونکې او ۳٫۸٪ دموسساتو دویندویانو دنده لری، دپورته کسانو څخه ۵٫۱٪ یې ښوونکی دی. ، خو ولی معلولیت لرونکی کسان بیکاره دی؟

آیا معلولیت ددوی دبیکارې سبب شوی دی؟ یو بل سوال چې ځواب ورکونکو هغه ته ځواب ورکړى دی ۳۸٫۹٪ یې ویلی دی چې معلولیت ددوی دبیکاری سبب شوی دی او ۱۲٫۵٪ دبوختیا نشتوالی او بیکارۍ دخپل کار نلرلو علت ښودلی دی. دکار لرل او بیکاری نشی کولای چې دمعلولیت لرونکو کسانو اقتصادی وضعیت په روښانه توګه راوښیې، میاشتنی عاید هغه څه دی چې دمعلولیت لرونکو کسانو اقتصادی وضعیت موږ ته څرګندوی.
دریم جدول:
لکه څنګه چې دپورته جدول نه څرګندیږی ۵۱٫۷٪ معلولیت لرونکی کسان دمیاشتنی نه د ۳۵۰۰ افغانیو څخه لږ عاید لری او ډیر لږ کسان یې بیا څه اندازه ډیر عاید لری. دا په داسی حال کې ده چې ۴۲٫۸٪ کسان هیڅ میاشتنی عاید نلری. څرنګه چې دځواب ورکونکو یو ګروپ ماشومان جوړوی نو ممکن دغه ګروپ هم په هغه کسانو کې راشی چې میاشتنی عاید نلری. خو په واقعیت کې دځواب ورکونکو څخه هغه کسان چې عمر یې د ۱۸ کلونو نه کښته وو یوازی ۶٫۶۵٪ دی، نو ویلای شو چې دبیکارانو لوی ګروپ لویان دی. آیا دکار لرل او میاشتنی عاید دمعلولیت لرونکی کس داقتصادی وضعې دښه والی په مانا دی؟ ځینی معلولیت لرونکی کسان په داسې کورونو کې ژوند کوی چې دغړو شمیریې د۶ کسانو څخه ډیر دی. په داسی حال کې چې دمعلولیت لرونکی کس میاشتنی عاید لږ دی، خو دهغه دکورنۍ دغړو شمیر ډیر دی. نو دتعجب خبره نه ده، چې هغوی دخپل اقتصادی وضعی نه شکایت کوی لکه څنګه چې معلومیږی ۷۲٫۶٪ معلولیت لرونکی کسانو دخپل کورنیو اقتصادی وضعیت کمزوری بولی. دکورنیو دغړو دشمیر زیاتوالی او بیکاری پر اقتصادی کمزورتیا نور هم زور اچوی. یو بل څه چې په دې څیړنه کې څیړل شوی دی هغه دترانسپورټی وسیلو مالکېت دی. دا څه په دې خاطر ټاکل شوی دی، چې هغه کسان چې دپښو له خوا معلولیت لری په ډیرو برخو کې دې ته اړ شوی دی چې ترانسپورټی وسیله ولری، دهغه معلولیت لرونکو کسانو څخه چې دپښو ستونزی لری یوازی ۴٫۷٪ یې ارابه لرونکې څوکۍ لری، ۶٫۸٪ یې دلکړو څخه ګټه اخلی خو پاته کسان یې هیڅ ډول وسیله نلری چې ګټه ترې واخلی.

میاشتنی عاید    په سلو کې    دځواب ورکونکو شمیر
۱۰۰۰ او دهغه نه لږ    ۲۵٫۴٪    ۲۷۱
د ۱۱۰۰ څخه تر ۳۵۰۰ پوری    ۲۶٫۳٪    ۲۸۱
د ۳۵۰۰ څخه تر ۱۰۰۰۰ پوری    ۴٫۳٪    ۴۶
د ۱۰۵۰۰ څخه تر ۱۹۰۰۰ پوری    ۰٫۷٪    ۸
۲۰۰۰۰ او لوړ    ۰٫۵٪    ۵
بیله کوم عاید نه    ۴۲٫۸٪    ۴۵۷
ټول شمیر    ۱۰۰٪    ۱۰۶۸
 

 

پاتې لړی

 

دکمه بازگشت به بالا