دمعلولیت لرونکو کسانو وضعیت او په کورنۍاو ټولنه کې دهغوی ستونزې (پنځمه برخه)

دمعلولیت دسببونو ورته اړیکې لرل Correlation  یا یو دبل سره تړلی په معلولیت لرونکو کسانو کې
پورته جدول راښیی چې دمعلولیت لرونکو کسانو دمعلول شوو غړو او دهغه دسببونو تر منځ  مهمی ورته اړیکی شته.  ، لکه څنګه چې په پورته جدول کې ښودل شوی دی، هغه معلولیت چې دجګړې له امله پیښ شوی دی دنورو ټولو څخه ډیر دی. دمثال په ډول دجګړې له امله دپښو په برخه کې معلولیت ۶۵٫۷۲٪ دی او دا په جدول کې دنورو په پرتله ډیر معلولیت دی. ددغه لاس ته راغلو معلوماتو څخه څرګندیږی چې د دپښو معلولیت ډیر ځله دماین دچاودیدلو څخه پیښیږی. په داسی حال کې نوری پیښې لکه طبیعی پیښې، دزیږونی معلولیتونه او دناروغیو څخه پیښ شوی معلولیت ډیر ځله په سترګو، غوږونو،

هډوکو راوتلو، او یا شل کېدو سبب کېږی، نه د لاس او پښو ډیرو کسانو دسوال په ځواب کې ویلی دی، چې دافغانستان ددری لسیزو جګړو دوی ته معلولیت پیداکړی دی او دغه پېښې ددوى دپښو او لاسونو دمعلول کېدو سبب شوی دی نو ویلای شو،چې دپښو او لاسونو معلولیت ډیر ځله دماین دچاودنې څخه پیښ شوی دې، او یا هم دهغو توکو له امله پیښیږی   چې د جګړې  پاتې شوی او ناچاوده پاتی شول.
دځواب ویونکو عمر او جنسیت:
دهغه ۱۰۸۲ معلولیت لرونکو کسانو څخه چې پوښتنې شوی دی ۴۹٫۸٪ یې د ۳۵ کلونو څخه ډیر عمر لاره، او ۳۱٫۱٪ بیا د ۱۹ څخه تر ۳۴ کلونو پوری وه، نو په دې ډول دځواب ورکونکو ډیره برخه ۸۰٫۹٪ تر ۱۸ کلنی ډیر عمر لاره. دجنسیت له مخی ۷۸٪ دځواب ورکونکو څخه نارینه وه او ۲۱٫۲٪ بیا ښځی وې، په لاندی جدول کې به وګورو، چې په هر ګروپ کې دنارینه وو شمیر دښځو په پرتله ډیر دی.
مدنی حالت:
دځواب ورکونکو ډیره برخه واده لری ۶۴٪ او ۳۱٪ یې مجردان دی او ۳٫۷٪ یې کونډې یا کونډ کسان جوړ وی.
ددې ترڅنګه ځینې معلولیت لرونکی کسان بیا په کورنۍ کې دپلار او یا مور مقام لری (ددغه کسانو شمیر په ضمایمی جدول کی ښودل شوی دی. شمیره جدول) معلولیت لرونکی کسان نه یوازی دا چې په کورنیو کې دمور او پلار دنده لری بلکې دهغه تر څنګه ځینی یې بیا دیوې کورنۍ پالنه هم په غاړه لری، چې دغه څه دمعلولیت لرونکو کسانو فعاله ونډه په کورنیو کې راښیی. څه نا څه ۶۵٪ ځواب ورکونکی دیوه نژدی اړیکو کور او یا هم دلوی کور پالنه په غاړه لری، څرنګه چې معلولیت لرل په ډیرو برخو کې ځینی محدودیتونه زیږوی په ځانګړی توګه دکار په برخه کې او د ورځنی اجراآتو په برخه کې ورسره مخامخ کېږی، نو نه یوازی دا چې معلولیت لرونکی کس دستونزو سره مخامخ کېږی، بلکې دهغه کورنۍ هم باید دغه ستونزې وګالې، په ځانګړی توګه که معلولیت لرونکی کس دیوې کورنۍ پالنه په غاړه ولری. له دې څیړنی نه دا څرګنده شوه ډیره برخه دمعلولیت لرونکو څخه دخپل کور د اعاشه کولو (مړولو) مسوولیت هم لری. نو آیا معلولیت لرونکی کسان دکومو ستونزو سره مخامخ دی او کوم عوامل (سببونه) په مستقیمه یا هم په غیر مستقیمه توګه باندی دهغوی پر کورنیو باندی ناوړه اغیزی کوی؟ دا هغه سوالونه دی چې ددغه څیړنې په بهیر کې کېږی خو ددی بحث تر مخی به دمعلولیت لرونکو کسانو دزده کړی پر سطحې باندی یو څو کرښی ولیکو.
پاتې لړی
 – په دې څیړنه کې دبدلیدونکو Variables ترمنځ اړیکی د k-2 ازموینی پراساس عمرجول شوی دی، k-2 هغه ازموینه ده چې دبدلیدونکو ترمنځ ورته اړیکو اهمیت ټاکې او یوازی هغه ورته اړیکی راښی چې د k-2 دآزموینی دشمیر له مخی ښودل شوی دی، ددوو بدلیدونکو تر میان اړیکی او ورته اړیکی هغه وخت مهمی دی چې که ددوی اړیکې تصادفی وی بیا هم له ۵٪ څخه لږ وی یا دهغه ارزښت لږ او یا مساوی په ۵۰٫۰٪ ښودل شوی وی.
  – نور پیښی په جدول کی روښانه شوی دی.

دکمه بازگشت به بالا