دفاع از نیروهای محلی به کدام هدف

ویلیم وود، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل روز گذشته در یک نشست خبری بیان کرد که براساس موافقت رییس جمهور کرزی، نیروهای محلی تقویت خواهند شد.
او گفته است که این برنامه در حال حاضر به گونه ی آزمایشی اجرا خواهد شد و براساس آن افراد شایسته به واسطه شورا های محلی و ارگان های محلی انتخاب خواهند شد.
او گفت که حکومت های افغانستان و امریکا به این افراد سلاح نخواهند داد، اما لباس و برخی اشیای ضروری دیگر برای آنها فراهم می شود.
این در حالی است که برنامه مسلح سازی گروه ملیشه ای و اربکی که چندی قبل از سوی برخی مقام های نظامی امریکا مطرح شده بود، از سوی مشرانو جرگه کشور رد گردید و وزارت امور داخله نیز بیان داشت که دولت افغانستان نیز از طرح ایجاد گروه های ملیشه ای صرف نظر کرده است.
یکی از نگرانی های عمده در زمینه ی ایجاد گروه های ملیشه ای این است که با ایجاد این گروه ها ممکن بود، دو تجربه تلخ، یکی ملیشه سازی قبایل سرحد در زمان نادرشاه و ایجاد و حمایت از این گروه ها در دوران کمونیست ها، باردیگر تکرار شود.
از جانب دیگر یکی دیگر از نگرانی ها این است که اختلافات میان قبایل پشتون در مناطق جنوب با ایجاد گروه های ملیشه ای باعث گسترده ترشدن این اختلافات شود و آنها از ملیشه های مسلح خود در برابر همدیگر استفاده کنند.
اکنون که سفیر ایالات متحده امریکا سخن از حمایت نیروهای محلی می زند، بار دیگر این نگرانی به وجود آمده است که مبادا، امریکا باردیگر در صدد حمایت از ایجاد گروه های ملیشه ای و قومی باشد.
در صورتی که تروریستان طالب و دیگر گروه های مسلح غیرقانونی به انواع گوناگون سلاح ها دسترسی دارند و از آن استفاده می کنند، سوال این است که طرح حمایت از نیروهای محلی بدون مسلح سازی آنها آیا کارآیی خواهد داشت یا نه؟
کارشناسان می گویند که متحدان دولت افغانستان به ویژه ایالات متحده امریکا باید بیشتر از همه به تقویت اردو و پولیس ملی کشور توجه کنند و از این طریق تلاش نمایند تا بر مشکل تروریزم و نا امنی فایق آیند. در غیر آن حمایت از نیروهای محلی بدون مسلح سازی آنان نتیجه ای در پی نخواهد داشت. زیرا در صورت حمایت از نیروهای محلی ممکن است کمک های ایالات متحده به جیب افراد با نفوذ محلی بریزد و هیچ تاثیری بر وضعیت امنیتی نگذارد.

دکمه بازگشت به بالا