خوش بینی نسبت به وعده های جدید اعضای ناتو

کشور های عضو ناتو در نشست پولند  متعهد به کمک های جدید در بخش های نظامی و ملکی به افغانستان شده اند.
وزارت دفاع امریکا گفته است که ۲۰ کشور به شمول ۱۵ عضو ناتو در نشست پولند وعده های جدیدی برای افغانستان داده اند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا روز جمعه پس از نشست دو روزه وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو با خرسندی گفت که متحدان ناتو به ادامه ی همکاری با امریکا در افغانستان تمایل دارند و حکومت جدید امریکا خواست های مشخصی را از کشور های عضو ناتو برای مقابله با جنگجویان در افغانستان مطرح خواهد کرد.
پیش از این برخی از کشورهای عضو ناتو از فرستادن نیروی بیشتر به افغانستان خود داری کرده بودند.
وزیر دفاع امریکا گفت آن عده از کشور هایی که متمایل به فرستادن نیروی نظامی نیستند، کمک های شان در بخش های توسعه و بازسازی در افغانستان نیز استقبال می شود.
آقای گیتس گفت:»من انتظار می کشم تا آنها (متحدان ناتو) تعهدهای جدیدی در دوبخش نظامی و ملکی در افغانستان بسپارند».
قرار است نشست آینده سران اعضای ناتو به تاریخ ۳-۴ اپریل برگزار گردد.
آقای گیتس در رابطه به نشست آینده سران کشور های عضو ناتو اظهار خوش بینی کرد:»من معتقدم که ما با امتحان سختی در افغانستان روبه رو هستیم. من شکی ندارم که ما به دست آورد هایی خواهیم رسید».
اما کارشناسان مسایل سیاسی و نظامی در افغانستان تاکید دارند که به جای افزایش نیروهای نظامی در افغانستان، توجه بیشتری به حکومت داری بهتر و بخش های توسعه ای صورت گیرد.
نورالحق علومی، رییس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه  می گوید بهتر است به جای فرستادن نیروها به افغانستان به افغانیزه شدن آوردن امنیت و ثبات توجه شود. آقای علومی می گوید راه موثر آوردن ثبات به افغانستان این است که کشور های عضو ناتو آن قدر به افغانستان در عرصه های مختلف کمک کنند که مردم این کشور برای تامین ثبات به پای خود ایستاد شوند. آقای علومی می گوید این همکاری ها باید بیشتر در عرصه های حکومت داری بهتر برای افغانستان داده شوند، زیرا تجارب هفت سال گذشته نشان داده است که عدم توجه کافی به دولت داری در افغانستان زمینه های رشد فساد در کشور را مساعد ساخته است.
به نظر آقای علومی خوب است که ادامه ی کمک کشور های عضو ناتو به مفهوم بیست چند شدن نیروهای خارجی در افغانستان نباشد، بلکه باید این تلاش ها برای قادر ساختن دولت افغانستان برای برگردان امن و ثبات در داخل افغانستان صورت گیرد. علومی می افزاید، برای آوردن ثبات در افغانستان به کمتر شدن نیروهای خارجی و بیشتر شدن توجه به نهاد های دولتی خود این کشور نیاز است. به باور آقای علومی ادامه ی همکاری های کشور های ناتو باید آن گونه که در عرصه ی نظامی صورت می گیرد در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز افزایش یابد. علومی می گوید ناتو زمانی می تواند ماموریت موفقی را در افغانستان به پیش ببرد که کشور های منطقه نیز در استراتژی این کشور ها شامل گردد. آقای علومی می گوید آن گونه که ما برای تطبیق قانون و عدالت به سهم گیری و همکاری گسترده ی مردم افغانستان نیاز داریم، به همین مقیاس برای آوردن ثبات در افغانستان به همکاری منطقه ای نیازمند هستیم. زیرا همان گونه که افغانستان به حضور و همکاری جامعه جهانی ضرورت دارد، به همان اندازه باید به کشور های منطقه نیز در آوردن ثبات سهم داده شود. در غیر آن آوردن ثبات به افغانستان بسیار دشوار خواهد بود.
 به نظر آقای علومی افزایش نیروهای خارجی در افغانستان به معنای  فلج ساختن روحیه افغان ها و به مفهوم ناامیدی مردم برای آینده بهتر در این کشور است.
آقای علومی تاکید می کند که آوردن ثبات در افغانستان به همکاری بیشتر با نیروهای داخلی کشور نیاز دارد:»این که ما می گوییم باید آوردن ثبات به افغانستان افغانیزه شود، به این معنا است که نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان باید تقویت شوند».
در همین حال احمد سعیدی، تحلیلگر مسایل سیاسی افغانستان می گوید تعهد کشور های عضو ناتو تنها در عرصه ی نظامی نیست بلکه این کمک ها در زمینه های غیر نظامی نیز ادامه خواهد یافت. به گفته ی آقای سعیدی امریکا نیز علاقمند است که در عرصه ی بازسازی، تعلیم و تربیه، صحت،‌ حکومت داری و قضا و سایر عرصه ها به افغانستان کمک کند. آقای سعیدی می گوید این کمک ها وقتی آغاز خواهد شد که کشور های عضو ناتو در ماه اپریل تشکیل جلسه دهند و آقای اوباما که محبوبیت خاصی در میان کشور های منطقه دارد طبعا از کشور های عضو ناتو و کشور های آسیایی خواستار ادامه همکاری های شان برای افغانستان خواهد شد. به نظر آقای سعیدی خرسندی امریکا در جلسه غیررسمی ناتو به این دلیل است که کشور های عضو این پیمان متعهد به ادامه ی همکاری های شان در افغانستان شدند.
آقای سعیدی نیز تاکید می کند که کشورهای عضو ناتو نباید تمرکز شان تنها به کمک های نظامی در افغانستان خلاصه شود. بلکه این کمک ها بهتر است در عرصه های مختلف صورت گیرد:»از دیدگاه من حکومت داری خوب، حکومتی که بتواند پشتیبانی مردم را جلب کند، ایجاد زمینه های کار برای مردم، مردم را به فردا امیدوار ساختن و دامن رشوت و اختلاس و بی عدالتی را برچیدن، مسایلی اند که باید در اولویت کمک های کشور های عضو ناتو قرار داشته باشند».

دکمه بازگشت به بالا