خودش هم نمی داند که نامزد است یا نه؟!

رییس جمهور کرزی روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل ضمن تایید از تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات در ۲۹ اسد سال آینده خورشیدی، هنگامی که متن ماده ۶۱ قانون اساسی کشور را به خبرنگاران می خواند، گفت که دوره کاری رییس جمهور بعد از برگزاری انتخابات به پایان می رسد.
هرچند او در هنگام خواندن ماده ۶۱ قانون اساسی، پاراگرافی که به وضاحت می گوید “دوره کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان می رسد” را نیز خواند، اما از سخنان اش چنین بر می آمد که تا زمان برگزاری انتخابات، حاضر به کناره گیری از قدرت نیست.
با این وجود او به مساله ی وفاق ملی برای دوره ی که پس از ماه جوزا تا برگزاری انتخابات ایجاد می شود، نیز تاکید کرد. او در عین حالی که خواهان وفاق ملی بر سر مساله ی خلای قدرت شد، امکان توسل به رای ستره محکمه و حتا برگزاری لویه جرگه را برای تصمیم گیری در مورد خلای قدرت نیز مطرح کرد.
در حالی که به نظر می رسد رییس جمهور کرزی شدیدا علاقمند است تا پس از اول ماه جوزای سال آینده خورشیدی نیز در کرسی خود باقی بماند، اپوزیسیون اما نگران سواستفاده کرزی از کرسی ریاست جمهوری و ایجاد تقلب در انتخابات است.
کرزی حتا زمانی که فرمان چهار ماده ای را برای برگزاری انتخابات در زمان معین شده در قانون اساسی نیز صادر می کرد، می دانست که یک چنین چیزی امکان ندارد، اما اکنون که کمیسیون به دلایل تخنیکی و لوژستیکی که هرچند ناقض قانون اساسی است، تاریخ برگزاری انتخابات را مجددا ۲۹ اسد سال آینده اعلام کرده است، کرزی فکر می کند که با حمایت مجدد از تصمیم کمیسیون می خواهد نشان بدهد که به استقلال کمیسیون انتخابات احترام دارد و از جانب دیگر او آن کسی نیست که مسبب نقض قانون اساسی شده است.
اپوزیسیون کرزی نیز در وضعیت دشواری قرار دارد. آنان نیز از نقض قانون اساسی برای برگزاری انتخابات در ۲۹ اسد حمایت کرده اند و از جانب دیگر خواهان ادامه حضور کرزی در پست ریاست جمهوری پس از اول ماه جوزا نیستند.  هیچ کس راهکار روشن و مورد قبول همه را در اختیار ندارد. کرزی با هر بهانه ای به شدت خواهان حضور در قدرت پس از اول ماه جوزای سال آینده تا زمان برگزاری انتخابات است. او  برای این مساله حتا حاضر است قانون اساسی را طوری تفسیر کند که حضورش پس از اول ماه جوزا در قدرت را توجیه کند. او می داند و حتا دیروز نیز خودش در برابر خبرنگاران خواند که قانون اساسی به صراحت گفته است “وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد”، اما می خواهد به یک عبارت غیر مرتبط در همین ماده اتکا کند که ناقض پاراگراف ذکر شده است، ولی می تواند به زعم کرزی این بهانه را ایجاد کند که حضورش پس از ماه جوزا  توجیه شود.  بازی ای که بر سر قانون اساسی از مدتی به این سو آغاز شده است، اکنون به این نگرانی دامن زده که مبادا انتخابات برای مدت نامعلومی به تاخیر بیافتد و در عین حال یک نظام نامشروع نیز بر سرنوشت مردم پس از ختم دوره قانونی اش حکمفرما شود. کرزی می گوید که یک روز بیشتر از مدتی که قانون اساسی تعین کرده در قدرت باقی نخواهد ماند، اما به روشنی نمی گوید که آیا در اول جوزا از قدرت کنار خواهد رفت یانه؟ حتا اگر کرزی بخواهد از قدرت کنار برود، هیچ راهکار روشن نیز در دسترس نیست که بتواند به نگرانی های مردم در این زمینه پاسخ روشن و قناعت بخش بدهد. اگر کرزی رفت و کسی دیگری به صورت موقت اختیار حکومت را به دست گرفت، چه تضمینی وجود دارد که شخص جدید نیز از قدرت خود برای تقلب در انتخابات به نفع خود و یا به نفع جریان خود استفاده نکند؟ اینها پرسش های بی پاسخ اند و هنوز متاسفانه پاسخ روشن برای آن وجود ندارد.
ولی یکی از مسایلی که ممکن است بتواند حداقل تا اواسط ماه حمل سال آینده روشن شود، این است که آیا واقعا کرزی خودش را برای ریاست جمهوری مجددا نامزد خواهد کرد، یانه؟ از قراین بر می آید که دوستان غربی کرزی از نامزد شدن مجدد وی برای کرسی ریاست جمهوری حمایت نخواهند کرد و در این روزها فشارها بالای وی بر سر انصراف اش از نامزدی زیاد شده است و به همین خاطر هم است که او دیروز در کنفرانس خبری خود با ظرافت پاسخی روشنی در مورد نامزدی اش در انتخابات ارایه نکرد. او می داند که اگر غرب از نامزدی اش در انتخابات حمایت نکند، ولو که در انتخابات برنده هم شود، ادامه کار برایش دشوار خواهد بود. پس به همین خاطر هنوز تا تصمیم نهایی غرب در این زمینه انتظار خواهد کشید و بعدا تصمیم اش را اعلام خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا